דו"חות - טכניון - החממה החברתית דו"חות - טכניון - החממה החברתית
דו"ח הערכה ומדידה שנת תשפ"ג
דו"ח הערכה ומדידה שנת תשפ"ג דו"ח זה מסכם תהליך מדידה והערכה שנערך בשנה"ל תשפ"ג בחממה החברתית. מטרת תהליך זה היתה לבחון ולחקור את האימפקט החברתי... אני רוצה לדעת עוד
הקול האזרחי ובריאות דיגיטלית
הקול האזרחי ובריאות דיגיטלית אני רוצה לדעת עוד
פרויקט לכתיבת ערכים בוויקיפדיה
פרויקט לכתיבת ערכים בוויקיפדיה אני רוצה לדעת עוד
דוח סיכום החממה החברתית תשפ"א
דוח סיכום החממה החברתית תשפ"א חלק ראשון הקדמה חלק שני תוכנית הדגל חלק שלישי מחקר ומעשה חלק רביעי מחקר והערכה חלק חמישי פיתוח והטמעת מענים... אני רוצה לדעת עוד
דוח סיכום החממה החברתית תשפ"ב
דוח סיכום החממה החברתית תשפ"ב דברי פתיחה תוכן עניינים חלק ראשון היכרות: חזון ומעשה חלק שני תוכנית הדגל חלק שלישי מחקר ומעשה חלק רביעי פיתוח... אני רוצה לדעת עוד
תפיסות ועמדות הסטודנטים והסגל בטכניון בנוגע לאתיקה של בינה מלאכותית ולהוראתה
תפיסות ועמדות הסטודנטים והסגל בטכניון בנוגע לאתיקה של בינה מלאכותית ולהוראתה לינק לקריאת המחקר מבוא ההתקדמות בטכנולוגיות בינה מלאכותית המבוססות על נתוני עתק ואלגוריתמים של למידת מכונה מעלה סוגיות חברתיות ואתיות... אני רוצה לדעת עוד
מאמר מאת אדר' רות ליברטי-שלו
מאמר מאת אדר' רות ליברטי-שלו ארכיון אדריכלות ערבית הוא פרויקט ייחודי שבמסגרתו סטודנטים מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון אוספים מידע היסטורי ופיזי על אודות המורשת... אני רוצה לדעת עוד
כיצד יכולים פאנלים סולאריים לצמצם פערים חברתיים?
כיצד יכולים פאנלים סולאריים לצמצם פערים חברתיים? באוגוסט 2021 התפרסם בכתב העת אקולוגיה וסביבה טור קצר העוסק בשאלה: האם פאנלים סולאריים עשויים למתן את האי שוויון החברתי.... אני רוצה לדעת עוד
בין מחויבות למעורבות – פרופ' רחל קלוש, רותי דונג, שלי חפץ
בין מחויבות למעורבות – פרופ' רחל קלוש, רותי דונג, שלי חפץ לקריאה: ספר החממה בין מחויבות למעורבות אקטיביזם חברתי בהכשרה מקצועית באדריכלות ובתכנון ערים אקטיביזם חברתי בהכשרה מקצועית באדריכלות ובתכנון ערים... אני רוצה לדעת עוד
דוח סיכום החממה החברתית תש"פ
דוח סיכום החממה החברתית תש"פ חלק ראשון הקדמה חלק שני מחקר ומעשה חלק שלישי מחקר והערכה חלק רביעי החממה החברתית כחממה לפיתוח והטמעת מענים טכנולוגיים... אני רוצה לדעת עוד
מדעי בעיר
מדעי בעיר אני רוצה לדעת עוד
תכנית הדגל
תכנית הדגל   חלוקת הטוב:     כיצד טכנולוגיה מתקדמת יכולה לסייע במיתון אי-השוויון החברתי? תכנית הדגל, החממה החברתית 2019-20 אני רוצה לדעת עוד
תכנון בעיר מעורבת: אחריות מקצועית | שינוי חברתי | צדק מרחבי
תכנון בעיר מעורבת: אחריות מקצועית | שינוי חברתי | צדק מרחבי אני רוצה לדעת עוד
תפיסות תושבים המשתתפים בתהליכי פינוי בינוי – מקרה בוחן שכונת נוה דוד, חיפה | ענבר קופרמן
תפיסות תושבים המשתתפים בתהליכי פינוי בינוי – מקרה בוחן שכונת נוה דוד, חיפה | ענבר קופרמן אני רוצה לדעת עוד
פרקטיקה של התערבות אמנותית בשימור המורשת הבנויה: פעולת קהילת עקורי בירעם בחורבות כפרם | עירית כרמון פופר
פרקטיקה של התערבות אמנותית בשימור המורשת הבנויה: פעולת קהילת עקורי בירעם בחורבות כפרם | עירית כרמון פופר אני רוצה לדעת עוד
קואופרטיבים לדיור בישראל: אתגרים והזדמנויות | אביב נגבי
קואופרטיבים לדיור בישראל: אתגרים והזדמנויות | אביב נגבי אני רוצה לדעת עוד
שימוש מעצבים במתודת מחקר פעולה לתיווך ידע במרחב העובר תהליך התחדשות עירונית: העיר התחתית של חיפה כמקרה בוחן | נעם ברוקמן
שימוש מעצבים במתודת מחקר פעולה לתיווך ידע במרחב העובר תהליך התחדשות עירונית: העיר התחתית של חיפה כמקרה בוחן | נעם ברוקמן אני רוצה לדעת עוד
אזרחי העיר שאינם אזרחי המדינה: תכנון עירוני בעידן של הגירה כפויה | מאיה ורדי
אזרחי העיר שאינם אזרחי המדינה: תכנון עירוני בעידן של הגירה כפויה | מאיה ורדי אני רוצה לדעת עוד
מוכרים: תכנון מבוסס הגיון פנימי לכפרים הבדואים בנגב I חלי הרשקוביץ
מוכרים: תכנון מבוסס הגיון פנימי לכפרים הבדואים בנגב I חלי הרשקוביץ אני רוצה לדעת עוד
התנדבות של הנוער בחברה הערבית לשירות לאומי כמושפעת מזהות חברתית | מנאל חריב
התנדבות של הנוער בחברה הערבית לשירות לאומי כמושפעת מזהות חברתית | מנאל חריב אני רוצה לדעת עוד
השפעת מתן מידע אודות השלכותיה של תרומה קודמת על תרומות חוזרות | זהר גלעד
השפעת מתן מידע אודות השלכותיה של תרומה קודמת על תרומות חוזרות | זהר גלעד אני רוצה לדעת עוד
חשים את האוויר: שיתוף ציבור במחקר על איכות האוויר בחיפה | יעלה גולומביק
חשים את האוויר: שיתוף ציבור במחקר על איכות האוויר בחיפה | יעלה גולומביק אני רוצה לדעת עוד
ניווט הולכי רגל עיוורים תוך שימוש במיפוי המונים | אחיטוב כהן
ניווט הולכי רגל עיוורים תוך שימוש במיפוי המונים | אחיטוב כהן אני רוצה לדעת עוד
מבט מעג'מי | דליה נחמן-פרחי
מבט מעג'מי | דליה נחמן-פרחי אני רוצה לדעת עוד
איך הכרתי את השכן שלי: תכנון עבור אינטראקציות משחקיות ספונטניות | הילה מיכוביץ'-סיטון
איך הכרתי את השכן שלי: תכנון עבור אינטראקציות משחקיות ספונטניות | הילה מיכוביץ'-סיטון אני רוצה לדעת עוד
לימודי תכנון מבוססי קהילה בישראל: מצב קיים ואפשרויות לפיתוח עתידי | שלי חפץ
לימודי תכנון מבוססי קהילה בישראל: מצב קיים ואפשרויות לפיתוח עתידי | שלי חפץ אני רוצה לדעת עוד