דוח סיכום החממה החברתית תשפ"ב - טכניון - החממה החברתית דוח סיכום החממה החברתית תשפ"ב - טכניון - החממה החברתית

דברי פתיחה

תוכן עניינים

חלק ראשון
היכרות: חזון ומעשה

חלק שני
תוכנית הדגל

חלק שלישי
מחקר ומעשה

חלק רביעי
פיתוח והטמעת מענים טכנולוגיים לאתגרים חברתיים

חלק חמישי
מעבירים את הידע הלאה

חלק שישי
החממה החברתית כחלק מהקוד של המכון הטכנולוגי

חלק שביעי
מערך קורסים משלבי עשיה וסטודנטים מצטיינים