מורה נבוכים לתהליכי תכנון עירוניים - טכניון - החממה החברתית מורה נבוכים לתהליכי תכנון עירוניים - טכניון - החממה החברתית

התנגדות היא צורה של השתתפות

מורה נבוכים להגשת התנגדות בתהליכי פיתוח עירוניים

התחל

הפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים, החממה החברתית בטכניון גאה להציג סדרת כלי עזר בהבנת תהליכים עירוניים.

כתבה: עו"ד ומתכננת ערים, דורית גרפונקל, עבור החממה החברתית, טכניון

קונספט ופיתוח: ד"ר מירב אהרון גוטמן, עמית צדיק

100%

לא ניתן להגיש התנגדות

התנגדות לתכנית הינה רק דרך אחת להשפיע ולשנות את הוראותיה. התגייסות ציבורית, שימוש באמצעי התקשורת והמדיה, לובי פוליטי הם אמצעים נוספים.

כולם בני אדם, גם האנשים במוסדות התכנון ופעמים רבות הקושי הוא בתקשורת ובשפה. נחישות, זמן והשקעה והתארגנות מקומית לא אחת מוכחים את עצמם.

דחיית "תוכנית ספדי" >>
המאבק על חוף פלמחים >>

אפשרות נוספת היא להגיש תביעה לפיצויים על פגיעה מתכנית לפי ס' 197 לחוק התכנון והבניה.

לקריאה נוספת >>
דפנה כרמון ורחל אלתרמן, 2011. התשמע קולי? הזכות להתנגד בפני מוסדות התיכנון בחוק ובפועל. סדרת מחקרי המרכז לחקר העיר והאזור.

100%

לא ניתן להגיש התנגדות

בעלי עניין עקרוני בקרקע אינם רשאים להגיש התנגדות.

100%

ברכות !

לא לשכוח לוודא באתר המנהל את השינויים או ביטול התכנית.

לקריאה נוספת >>
דפנה כרמון ורחל אלתרמן, 2011. התשמע קולי? הזכות להתנגד בפני מוסדות התיכנון בחוק ובפועל. סדרת מחקרי המרכז לחקר העיר והאזור.

100%

השפעה על המרחב היא פעולה ציבורית

התנגדות לתכנית הינה רק דרך אחת להשפיע ולשנות את הוראותיה. התגייסות ציבורית, שימוש באמצעי התקשורת והמדיה, לובי פוליטי הם אמצעים נוספים.

כולם בני אדם, גם האנשים במוסדות התכנון ופעמים רבות הקושי הוא בתקשורת ובשפה. נחישות, זמן והשקעה והתארגנות מקומית לא אחת מוכחים את עצמם.

דחיית "תוכנית ספדי" >>
המאבק על חוף פלמחים >>

אפשרות נוספת היא להגיש תביעה לפיצויים על פגיעה מתכנית לפי ס' 197 לחוק התכנון והבניה.

לקריאה נוספת >>
דפנה כרמון ורחל אלתרמן, 2011. התשמע קולי? הזכות להתנגד בפני מוסדות התיכנון בחוק ובפועל. סדרת מחקרי המרכז לחקר העיר והאזור.

100%

ניתן להגיש ערר לוועדת ערר מחוזית

על דחיית התנגדות ניתן ככלל להגיש ערר בתוך 15 יום מיום שנודע למתנגד על החלטת הועדה לדחות את התנגדותו. בתוכנית בסמכות מקומית, זכות הערר היא מוקנית והערר יוגש לוועדת הערר המחוזית.

אפשרות נוספת היא להגיש תביעה לפיצויים על פגיעה מתכנית לפי ס' 197 לחוק התכנון והבניה.

לקריאה נוספת >>
דפנה כרמון ורחל אלתרמן, 2011. התשמע קולי? הזכות להתנגד בפני מוסדות התיכנון בחוק ובפועל. סדרת מחקרי המרכז לחקר העיר והאזור.