ניווט הולכי רגל עיוורים תוך שימוש במיפוי המונים | אחיטוב כהן - טכניון - החממה החברתית ניווט הולכי רגל עיוורים תוך שימוש במיפוי המונים | אחיטוב כהן - טכניון - החממה החברתית
  • אחיטוב כהן
  • מיפוי המונים
  • הטכניון, חיפה, ישראל

פרויקט מחקר זה בוצע כחלק מהדרישות לתואר מגיסטר בטכניון.

מנחים: ד"ר שגיא דליות, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית; פרופ"מ שירי אזנקוט, מכון טכניון-קורנל לחדשנות ע"ש ג'ייקובס

מטרת המחקר היא לייצר מנגנון ניתוב העונה על דרישות הולכי רגל עיוורים. המוטיבציה היא לפתח אלגוריתם ניתוב המבוסס על גרף משקלים ייעודי, אשר עושה שימוש במכלול השיקולים הסביבתיים והסמנטיים החושבים להולכי רגל עיוורים למטרת הפקה של מסלולי הליכה המותאמים לצרכיהם, בכך שיהיו בטוחים יותר, נגישים וקלים לניווט. בנוסף, רשת הדרכים בה יעשה שימוש מבוססת בלעדית על נתונים ומידע מיפוי הקיים בתשתית המפות של OpenStreetMap (OSM) היות והוא מאפשר גמישות במושגים של הזנת, עריכת וניתוח הנתונים והמידע המצטברים.

המחקר כלל למידה מעמיקה, בליווי מדריכות אוריינטציה וניידות מעמותת "מגדלאור", אודות דגשים החשובים להולכי רגל עיוורים בעת ניווט במרחב העירוני. כתוצאה מאלה, הוסקו מספר מסקנות אשר כומתו ויושמו באלגוריתם הניתוב, ונקבעו הישויות המרחביות הסביבתיות הנדרשות למיפוי לטובת מימוש האלגוריתם.

יישום האלגוריתם ,ולאחריו ביצוע ניסויי שדה עם נסיינים עיוורים בקמפוס הטכניון, הניבו תוצאות חיוביות ומעניינות, אשר העידו על הפוטנציאל הרב הגלום בגישה זו, ועל תרומתה האפשרית הרבה לקהילת העיוורים.

המחקר מתאר בפירוט את הישויות המרחביות והמידע המשלים הנדרש לטובת פיתוח האלגוריתם, ביחד עם תיאור מקיף של העיבוד המקדים שנעשה על מנת לבנות את רשת הדרכים שנחקרה. אנו מאמינים כי מחקר זה תורם לידע בנושא ניידות ונגישות של עיוורים במרחב העירוני.

he_ILעִבְרִית