מבט מעג'מי | דליה נחמן-פרחי - טכניון - החממה החברתית מבט מעג'מי | דליה נחמן-פרחי - טכניון - החממה החברתית
  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • עג'מי, תל אביב יפו, ישראל

פרויקט מחקר זה בוצע כחלק מהדרישות לתואר מגיסטר בטכניון.

מנחה: פרופ' רחל קלוש, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

"בדרך לשימור בש' קטנה: אתגרים לפתחו של שימור בשכונה מעורבת וקונפליקטואלית – שכונת עג'מי כמקרה מבחן"

במטרה להנגיש את תוצרי המחקר לקהילה שעמדה במרכזו, יצאה לאור החוברת "מבט מעג'מי", המהווה אלטרנטיבה, בתכניה ובמתודולוגיה שלה, לחוברת העירונית המנחה כיום את השימור העירוני: "מבט אל עג'מי" (עיריית תל-אביב, 1995). זו האחרונה, מנחה מתכנני שימור ביפו בגישה מבנית טיפולוגית קלאסית וממפה מבנים ורובעים על פי נפח, מעטפת מבנית ופרטי בניין. החוברת החדשה, מבקשת להביט את המבט, שעד כה היה חיצוני לשכונה, למבט מתוכה, ולהטמיע בתפישת תכנון המקום פרמטרים תרבותיים ואנושיים, מוחשיים ובלתי מוחשיים. אלו, לוקטו במחקר אינטרדיסיפלינרי ששאף להרחיב התבוננות במנהגי המקום, באנשיו ובצפונותיו כחלק מהסביבה הפיזית.

החוברת היא תרומה לתושבי עג'מי, כמתווה מוצע לתפישת תכנון ושימור מכילה.

מבט מעג'מי

מבט מעג'מי
he_ILעִבְרִית