חשים את האוויר: שיתוף ציבור במחקר על איכות האוויר בחיפה | יעלה גולומביק - טכניון - החממה החברתית חשים את האוויר: שיתוף ציבור במחקר על איכות האוויר בחיפה | יעלה גולומביק - טכניון - החממה החברתית
  • חינוך למדע וטכנולוגיה
  • יעלה גולומביק
  • מדע אזרחי ומעורבות הציבור במדע
  • נווה שאנן, חיפה, ישראל

פרויקט מחקר זה בוצע כחלק מהדרישות לתואר דוקטור בטכניון.

מנחים: פרופ"ח אילת ברעם-צברי, הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה; פרופ"מ ברק פישביין, הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

פרויקט "חשים את האוויר" הינו פרויקט המשתף את הציבור בביצוע מחקר על איכות האוויר בחיפה. בו שותפים מקרב הציבור מסייעים במדידות, דיווח מפגעים, שאילת שאלות מחקר וכן ניתוח נתונים ראשוני של מדידות איכות אוויר. שיתוף הציבור במחקר נעשה לאור עקרונות המדע האזרחי (citizen science), המשלב אזרחים-מתנדבים מהציבור הרחב בביצוע מחקר מדעי ומציע להם הזדמנויות להיות מעורבים במדע באופן פעיל. במדע אזרחי קיימת תועלת הן למדענים והן לציבור המעורב במחקר, וכן לחברה, לסביבה ולממשל.

לציבור ידע רב בנוגע לזיהום אוויר בעיר מגורם. ידע אשר נבנה על ידי מפגש יומיומי עם מפגעי איכות אוויר, מקורות זיהום שונים וניסיון חיים מצטבר. לצד ידע זה, יש לציבור גם רצונות ושאלות רבות בנוגע לזיהום אוויר בסביבתם הקרובה, בבתים, במשרדים, בגני הילדים ובבתי הספר, בפארקים ובגני השעשועים. "חשים את האוויר" שואפת להנגיש מידע מדעי על איכות אוויר לציבור הרחב בצורה פשוטה ומובנת לכל, וכן לגבש מאגר נתונים המכיל דיווחי מפגעים רבים. נתוני הדיווחים לצד מדידות איכות אוויר, מסייעים בקבלת תמונת מצב יומיומית לגבי איכות האוויר בזמנים ובמקומות שונים, תורמים למיפוי ולהבנה של איכות האוויר ולמענה על שאלות מקומיות, יומיומיות הקשורות לאיכות האוויר.


למידע נוסף, קראו מאמר באתר כתב העת “אקולוגיה וסביבה”:

 “טענה רווחת בקרב מקבלי החלטות היא שלא ניתן לערב את הציבור בתהליך קבלת ההחלטות בגלל חוסר הבנתו בנושאים סביבתיים. ממצאי המחקר שלנו מערערים על טענה זו, ומצביעים על הרצון של אזרחים לקבל מידע אמין ונגיש, ועל היכולת הגבוהה שלהם להבנת הנושא. בהינתן הצגת מידע מותאמת וידידותית למשתמש, ובהינתן זמן מספק לבחינת הנושא, יכולים גם אזרחים, שאינם מומחים, להגיע לרמת הבנה גבוהה ולהעלות רעיונות יצירתיים ומועילים. שיתוף הציבור ומעורבותו בנושאים סביבתיים שונים יכולים לסייע בהעלאת בעיות מקומיות המגיעות מהשטח ולהגדיל את אמון הציבור ברשויות.”

לאתר "חשים את האוויר"- http://air.net.technion.ac.il

 

he_ILעִבְרִית