השפעת מתן מידע אודות השלכותיה של תרומה קודמת על תרומות חוזרות | זהר גלעד - טכניון - החממה החברתית השפעת מתן מידע אודות השלכותיה של תרומה קודמת על תרומות חוזרות | זהר גלעד - טכניון - החממה החברתית
  • הנדסת תעשיה וניהול
  • זהר גלעד
  • התנהגות פרו-חברתית
  • הטכניון, חיפה, ישראל

פרויקט מחקר זה בוצע כחלק מהדרישות לתואר מגיסטר בטכניון.

מנחה: ד"ר ליאת לבונטין, הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול

על אף החשיבות העצומה של ביסוס ושמירה על מאגר תורמים קבועים להצלחתם של ארגונים ללא כוונות רווח, המגזר השלישי מתקשה לפתח אסטרטגיות לשימור תורמים. המחקר הנוכחי, שנערך במסגרת עבודת תזה בשטח מדעי ההתנהגות בטכניון, מבקש להתמודד עם המצב הקיים בו ארגונים ללא כוונות רווח מתקשים לגייס תרומות חוזרות מתורמים. המחקר מציע שאחת הסיבות האפשריות לכך שתורמים תורמים תרומות חד פעמיות ולא תרומות חוזרות היא שהם בדרך כלל לא מקבלים מידע לגבי האפקט החיובי של התרומה שלהם. בסדרה של מחקרים בוחן המחקר כיצד קבלת מידע בנוגע למידת ההשפעה של תרומה בעבר (בהשוואה לדוגמא לאי קבלת מידע, או בהשוואה להבעת תודה על התרומה) משפיעה על מתן תרומה נוספת לאותה העמותה, למטרה דומה. בנוסף, יבחנו שני מנגנונים המשפיעים על הקשר בין אינפורמציה על ההשפעה של תרומה ותרומה חוזרת, והם שביעות הרצון מההשפעה של התרומה והמרחק הפסיכולוגי ממקבל התרומה.

he_ILעִבְרִית