תכנון וניהול מדיניות סביבתית - שטחים פתוחים - טכניון - החממה החברתית תכנון וניהול מדיניות סביבתית - שטחים פתוחים - טכניון - החממה החברתית
  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • פרופ"מ דניאל אורנשטיין
  • תכנון וניהול מדיניות ציבורית בנושא שטחים פתוחים
  • תשע"ג
  • נווה יוסף, חיפה, ישראל

הקורס מדיניות סביבתית עוסק ודן בסוגיות סביבתיות שונות המשפיעות על איכות חיי התושבים. הקורס עסק בסוגיית המחסור בשטחים פתוחים באזור מזרח חיפה, ניתח אותה ודן בה מזוויות שונות במטרה לגבש מדיניות תכנון סביבתי מתאימה. כדי להיחשף למגוון נקודות מבט, נפגשים הסטודנטים עם תושבי האזור, עם נציגי ארגונים מקומיים ועם בעלי עניין נוספים, לומדים את הבעיה לעומק ומחליטים מהי הסוגיה הדורשת טיפול.

לאחר רכישת ידע תיאורטי מתאים, מקיימים הסטודנטים מחקר הכולל היכרות מעמיקה עם השכונה או האזור שנבחרו, מבצעים ניתוח של המצב הקיים, בוחנים חלופות ובהתאם מציעים תכנית מדיניות הנותנת מענה לסוגיה שנבחרה. בתהליך העבודה, מקיימים הסטודנטים פגישות וראיונות עם תושבים, בעלי תפקיד, נציגי רשויות ונציגי ארגונים סביבתיים וחברתיים. את ההצעה הסופית הסטודנטים מציגים בפני התושבים ונציגי הארגונים הרלוונטיים ומגישים להם דוחות כתובים שיכולים לסייע להם בקידום הנושא בהמשך.

he_ILעִבְרִית