תכנון וניהול מדיניות סביבתית - חזירי בר בחיפה - טכניון - החממה החברתית תכנון וניהול מדיניות סביבתית - חזירי בר בחיפה - טכניון - החממה החברתית
  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • פרופ"ח דניאל אורנשטיין וליהי שחר-ברמן
  • תכנון וניהול מדיניות סביבתית
  • תשע"ח
  • חיפה, Israel

הקורס חושף את הסטודנטים לכלי מדיניות מגוונים להתמודדות עם אתגרים סביבתיים ברמה המקומית, הארצית, האזורית והגלובלית. לימוד הכלים (אדמיניסטרטיביים, רגולטורים, כלכליים, והתנהגותיים), מתבצע באמצעות שימוש בחקרי אירוע הכוללים הערכת מצב, קביעת ערכים, הגדרת הבעיה, והמלצות מדיניות המתאימה להתמודדות עם האתגרים הסביבתיים.

הקורס עוסק במושגים בסיסיים ובמתודולוגיות לאפיון ולניתוח מדיניות סביבתית, בכלים העומדים לרשות קובעי המדיניות הסביבתית, ובהערכת מדיניות סביבתית ברמה המקומית, האזורית, הארצית והגלובלית.

הקורס נלמד מדי שנה בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, ובמסגרתו עוסקים הסטודנטים כל שנה בבעיה סביבתית אחרת. הסוגיה הנבחרת מוצגת בפני הסטודנטים על ידי בעלי עניין שונים: פעילים סביבתיים, קובעי מדיניות, ארגונים וכיוב'. לקראת סוף הקורס, מציגים הסטודנטים את ממצאיהם בפני בעלי העניין השונים במטרה לקבל משוב שנכלל בסופו של דבר בחוברת המסכמת ומופץ לכל בעלי העניין.

בשנת תשע"ח עסקו הסטודנטים בסוגיית חזירי הבר בכרמל. הסטודנטים נחשפו לבעיה ממגוון נקודות מבט ולמדו נושאים כמו: חשיבה ביקורתית באמצעות גישות פילוסופיות המתייחסות לאופן הזיהוי וההגדרה של אתגרים סביבתיים; גישות ומתודולוגיות להערכת מצב ובניית מדיניות סביבתית; כלים אדמיניסטרטיביים, כלכליים, והתנהגותיים.

במהלך הקורס נפגשו הסטודנטים עם בעלי עניין שונים וקיימו דיון ציבורי במתנ"ס רמות ספיר במטרה להציג תובנות ראשוניות ולקבל משוב מהמשתתפים.

הקורס התקיים בשיתוף השירות הוטרינרי בעיריית חיפה, רשות הטבע והגנים, ד"ר דן מלקינסון – אוניברסיטת חיפה, אלכסנדר אייל – compassionate conservation.

he_ILעִבְרִית