תכנון וניהול מדיניות סביבתית - ניהול סיכוני התעשייה במפרץ חיפה - טכניון - החממה החברתית תכנון וניהול מדיניות סביבתית - ניהול סיכוני התעשייה במפרץ חיפה - טכניון - החממה החברתית
  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • פרופ"מ דניאל אורנשטיין וליהי שחר-ברמן
  • מדיניות סביבתית
  • תשע"ז
  • מפרץ חיפה, חיפה

הקורס תכנון וניהול מדיניות סביבתית מקנה לסטודנטים כלים מגוונים להתמודדות עם אתגרים סביבתיים ברמה המקומית, הארצית, האזורית והגלובלית. לימוד הכלים (אדמיניסטרטיביים, רגולטורים, כלכליים והתנהגותיים), מתבצע באמצעות שימוש בחקרי אירוע הכוללים הערכת מצב, קביעת ערכים, הגדרת הבעיה, והמלצות מדיניות המתאימה להתמודדות עם האתגרים הסביבתיים.

הקורס עוסק במושגים בסיסיים ובמתודולוגיות לאפיון ולניתוח מדיניות סביבתית, בכלים העומדים לרשות קובעי המדיניות הסביבתית, ובהערכת מדיניות סביבתית ברמה המקומית, האזורית, הארצית והגלובלית.

הקורס נלמד מדי שנה בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, ובמסגרתו עוסקים הסטודנטים כל שנה בבעיה סביבתית אחרת. הסוגיה הנבחרת מוצגת בפני הסטודנטים על ידי בעלי עניין שונים: פעילים סביבתיים, קובעי מדיניות, ארגונים וכיוב'. לקראת סוף הקורס, מציגים הסטודנטים את ממצאיהם בפני בעלי העניין השונים במטרה לקבל משוב שנכלל בסופו של דבר בחוברת המסכמת ומופץ לכל בעלי העניין.

בשנת תשע"ז עסק הקורס בסוגיה המורכבת של ניהול סיכוני התעשיה במפרץ חיפה. אזור מגורים צפוף הסמוך למטרופולין עירוני בו גרים מאות אלפי אנשים הוא אתגר סביבתי מורכב. מצד אחד, הסמיכות גורמת לתחלואה מוגברת, זיהום אוויר, קרקע ומים, מטרדים אסתטיים ומפגעי רעש וריחות, ואפילו לאסונות בקנה מידה אזורי. מאידך, אי אפשר להתעלם מהתרומה הכלכלית והתעסוקתית של אותם מפעלים ומכאן גם נובע הקושי לטפל בבעיה. הנושא נמצא על סדר היום הציבורי בשנים האחרונות אולם לא ניכר שינוי משמעותי בשטח.

במהלך הקורס, הסטודנטים קראו מסמכים, ראיינו בעלי עניין מכל המגזרים, שקלו חלופות והציעו פתרון. הניתוח של הסטודנטים כלל מספר היבטים: כלכלי, מדעי, מינהלי, חברתי/ערכי ומדיני. ההנחיה לסטודנטים היתה לקחת בחשבון את כל האינטרסים של כל בעלי העניין ולתת ביטוי לשיקולים כלכליים, אתיים, בריאותיים, יישומיים ואחרים.

הקורס התקיים בשיתוף פעולה עם פעילים סביבתיים, נציגי בז"ן, נציגי איגוד התעשיינים, נציגי איגוד ערים והמשרד להגנת הסביבה.

צילום עליון: David Shankbone, רישיון CC BY-SA
he_ILעִבְרִית