מורשת ערבית במרחב מרובד - סטודיו מעיליא - טכניון - החממה החברתית מורשת ערבית במרחב מרובד - סטודיו מעיליא - טכניון - החממה החברתית
  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • אדר' רות ליברטי-שלו
  • מורשת אדריכלית ערבית
  • תשע"ח
  • מעיליא, Israel

המורשת הבנויה, ערכיה והצורך בשימורה הפכו בעשורים האחרונים לנושאים שנדונים מעל במות ציבוריות רבות, בארץ ובעולם. בדיון הביקורתי על מקומו של העבר בארכיטקטורה העכשווית ומקומה של המורשת

בשמותם של יישובי העתיד משתתפים כיום מרבית העוסקים במקצוע, הן בזירה התיאורטית והן במעשה.  על רקע זה הוקם הנתיב לשימור המורשת הבנויה בפקולטה לארכיטקטורה. מטרתו המוצהרת להציב את השימור כשדה רב–תחומי הנוגע באספקטים השונים של תכנון הסביבה הבנויה והטבעית, באופן החורג מהגדרתו האירופית -מסורתית של התחום, ומרחיב את הדיון במורשת  לעבר תחומים משיקים כגון  קיימות וציפוף, מיחזור, ציבוריות וכלכלה. קורסי הסטודיו התכנוניים המתקיימים בנתיב זה מיועדים לסטודנטים המתעניינים בממשקי הסביבה ההסטורית הבנויה והנופית, העיר והכפר, העבר וההווה. בבסיס עבודת הסטודיו עומדת התפיסה שההמשכיות והשינוי דרים בכפיפה אחת בעשייה האדריכלית, והמתח שביניהם הוא הכוח העיקרי היוצר את איכותם.

בסמסטר אביב 2016, בתמיכתה הנדיבה של החממה החברתית, עבדה קבוצת סטודנטים בכפר מעיליא, תוך התמקדות בגלעין הכפר ובמבצר שבליבו, קסטלום רג'יס (מבצר המלך). המבצר הצלבני הוקם במאה ה-12, וחורבותיו שימשו במאה ה-18 כגלעין ההתיישבות הנוצרית של הכפר העותמני מעיליא. בשנים האחרונות מבצעת רשות העתיקות במבצר עבודות שימור שהמימון עבורן גויס על ידי אנשי הכפר, בראשם הארכיאולוג ד"ר רביע חמיסה, מרצה באוניברסיטת חיפה ובן מעיליא.

 

הסטודיו עסק במקומו של העבר הקרוב והרחוק בזהותה של האוכלוסיה המקומית, וביכולתה של מורשת ארכיאולוגית מרובדת להוות עוגן ומנוף לפיתוח שאינו רק תיירותי כי אם ממוקד פעילות מקומית. נבחנו שאלות הנוגעות לשימור ופיתוח בפריפריה הכפרית הערבית המשתנה, תוך דגש מיוחד על הבנת ביטוייו הפיזיים, הטכנולוגיים והחומריים של הכפר כתוצר מורכב של תרבות ומסורת. את כל מהלך הסמסטר ליווה ד"ר חמיסה כיועץ.

 

במסגרת הסטודיו התקיימה במעיליא סדנת שימור בת שלושה ימים, בה לקחו חלק הפקולטה לארכיטקטורה והחממה החברתית בטכניון, אוניברסיטת חיפה, המועצה המקומית מעיליא, תיכון נוטרדאם במעיליא ורשות העתיקות.

בסדנה השתתפו 22 סטודנטים לאדריכלות מהטכניון ו-18 תלמידי ותלמידות י"א- י"ב מהמגמה הרובוטיקה בתיכון טכנולוגי נוטרדאם במעיליא.

הסדנה התמקדה במבצר המלך וכללה סיור היכרות עם השטח בהנחיית ד"ר חמיסה; היבטים של תיעוד: תרגיל תיעוד ברישום, מדידות וצילום רחפן, חומרי מליטה בשימור בהנחיית אנשי מינהל שימור ברשות העתיקות, ויישום חומרי מליטה בהנחיה וליווי של משמרי רשות העתיקות.

נוסף על מרכיבי השימור הפיסי שנלמדו ותורגלו, קיימו תלמידי הטכניון דיון בהשתתפות הציבור על שימור ופיתוח תיירותי במעיליא. לדיון הגיעו כ-30 תושבים שהתחלקו לשלוש קבוצות, בהנחיית אדר' רות ליברטי-שלו והסטודנטים מהטכניון. בדיון בלט הקשר של התושבים למקום ולעברו, ורצונם לשמור על רוח המקום לצד פיתוח התיירות. המפגש של הסטודנטים ותלמידי התיכון עם התושבים הציג את המורכבות של מעשה התכנון ואת הרגישות הנדרשת בו ויצר שיח תכנוני בין-דורי.

בסיום הסמסטר הפיקו תלמידי הסטודיו תיק תיעוד מפורט שנמסר לתושבי הכפר.

 

he_ILעִבְרִית