שיטות מחקר איכותניות למתכננים - המושבה הגרמנית - טכניון - החממה החברתית שיטות מחקר איכותניות למתכננים - המושבה הגרמנית - טכניון - החממה החברתית
  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • ד"ר אפרת איזנברג וד"ר מור שילון
  • שיטות מחקר איכותניות למתכננים
  • תשע"ו
  • המושבה הגרמנית, חיפה, ישראל

שיטות המחקר הקלאסיות מציעות דרכי פעולה שמטרתן למדוד, להשוות ולבסס את הידע שלנו על המקום באמצעים כמותיים (אם מדובר במספר האנשים ההולכים במקטע רחוב מסוים, בשעה מסוימת, או לחילופין במספר תחנות האוטובוס הפרושות בשכונה). כנגדן מציעה מסורת המחקר האיכותני מהלך שונה, שמטרתו יצירת ידע המבוסס על חוויה ישירה של המקום, בשיתוף תושביו.

במהלך הקורס שיטות מחקר איכותניות למתכננים שניתן בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, התנסו הסטודנטים במספר שיטות מתחום המחקר האיכותני, אותן בחנו במושבה הגרמנית בחיפה. הסטודנטים ביקרו בשכונה, שוחחו עם אנשים וניסו לחוות את השכונה דרך עיני התושבים והמבקרים בה.

בסיום הקורס פיתחו הסטודנטים תוצרים שונים הממחישים את ממצאי המחקר שערכו והציגו אותם באירוע אינטראקטיבי, פתוח לקהל הרחב בשדרות בן גוריון.

he_ILעִבְרִית