שיטות מחקר איכותניות למתכננים - קבוצות בקמפוס הטכניון - תשע"ז - טכניון - החממה החברתית שיטות מחקר איכותניות למתכננים - קבוצות בקמפוס הטכניון - תשע"ז - טכניון - החממה החברתית
  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • ד"ר אפרת איזנברג וד"ר מור שילון
  • שיטות מחקר איכותניות למתכננים
  • תשע"ז
  • הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, חיפה, ישראל

שיטות המחקר הקלאסיות מציעות דרכי פעולה שמטרתן למדוד, להשוות ולבסס את הידע שלנו על המקום באמצעים כמותיים (אם מדובר במספר האנשים ההולכים במקטע רחוב מסוים, בשעה מסוימת, או לחילופין במספר תחנות האוטובוס הפרושות בשכונה). כנגדן מציעה מסורת המחקר האיכותני מהלך שונה, שמטרתו יצירת ידע המבוסס על חוויה ישירה של המקום, בשיתוף תושביו.

במהלך הקורס שיטות מחקר איכותניות למתכננים שניתן בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, התנסו הסטודנטים במספר שיטות מתחום המחקר האיכותני, אותן בחנו בקמפוס הטכניון, תוך התבוננות בקבוצות סטודנטים שונות בקמפוס.

בסיום הקורס פיתחו הסטודנטים תוצרים שונים הממחישים את ממצאי המחקר שערכו והציגו אותם באירוע חגיגי בפני קהילת הטכניון. המבקרים בתערוכה הוזמנו להשתתף בה באופן אינטראקטיבי ולהביע את עמדתם בנוגע לממצאים שהוצגו בפניהם.

he_ILעִבְרִית