מבוא לחינוך סביבתי - תשע"ו - טכניון - החממה החברתית מבוא לחינוך סביבתי - תשע"ו - טכניון - החממה החברתית
  • חינוך למדע וטכנולוגיה
  • פרופ"ח טלי טל וד"ר נירית לביא אלון
  • חינוך סביבתי
  • תשע"ו

הקורס עסק בסוגיות העיקריות בקיימות: הקשר בין סביבה, חברה וכלכלה בהקשר של חיים בחברה מקיימת. במסגרת הקורס נדונות סוגיות סביבתיות מרכזיות בארץ ובעולם והקשר ביניהן לבין כלכלה, עוני, דמקורטיה, ניהול הוגן של משאבים וכיוב'.

בתחום החינוך, עסק הקורס בשאלה כיצד ניתן לחנך לקיימות ומהן פדגוגיות יעילות בחינוך לקיימות. במסגרת הקורס התקיימו סיורים ומפגשים בקהילה, והסטודנטים נתבקשו לתכנן פרויקט סביבתי- חברתי וליישמו בשטח.

מבוא לחינוך סביבתי – טבלת קורסים לפי שנים

שם הקורס וקישור שנת לימודים
מבוא לחינוך סביבתי תשע"ו
מבוא לחינוך סביבתי תשע"ח

he_ILעִבְרִית