מבוא לחינוך סביבתי - תשע"ח - טכניון - החממה החברתית מבוא לחינוך סביבתי - תשע"ח - טכניון - החממה החברתית
  • חינוך למדע וטכנולוגיה
  • פרופ"ח טלי טל וד"ר נירית לביא אלון
  • חינוך סביבתי
  • תשע"ח
  • ישראל

חינוך סביבתי הוא חינוך בו משולבים שלושה מרכיבים: למידה על נושאי סביבה (למשל פסולת, מים, מערכות אקולוגיות, מעורבות האדם); למידה המתרחשת בסביבה שמחוץ לכיתה – בסביבה המקומית, הטבעית או מעשה האדם, והמרכיב השלישי – למידה למען הסביבה, כלומר עידוד לאקטיביזם סביבתי-חברתי – הכולל עשייה למען הקהילה והסביבה.

במסגרת הקורס מבוא לחינוך סביבתי שניתן בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה התבקשו הסטודנטים לתכנן מיזמים סביבתיים בקהילה שלהם – בטכניון, או ביישובים בהם גרים. למידה התנסותית מסוג זה מקנה ללומדים מוטיבציה לפעולה, כלים לעשייה פעילה, תחושת מסוגלות והערכה עצמית, בנוסף למיומנויות נוספות כמו תכנון פרויקט וביצועו, עבודה בצוות, בניית שיתופי פעולה ועוד.

זו הפעם השניה שהקורס משתף פעולה עם החממה החברתית שתקצבה את פעילותם של הסטודנטים במרחבים החברתיים השונים. ניתן להתרשם מהפרויקטים שהסטודנטים תכננו והוציאו לפועל בחוברת המסכמת.

מבוא לחינוך סביבתי – טבלת קורסים לפי שנים

שם הקורס וקישור שנת לימודים
מבוא לחינוך סביבתי תשע"ו
מבוא לחינוך סביבתי תשע"ח

he_ILעִבְרִית