שבילים - טכניון - החממה החברתית שבילים - טכניון - החממה החברתית
  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • אדר' גיא שחר
  • מיפוי עם קהילה
  • תשע"ו
  • חטיבת כרמלי, חיפה, ישראל

ילדים מבינים, חווים ומשתמשים במרחב העירוני באופן ייחודי. ניתן ללמוד רבות מהאופן שבו הם נעים במרחב ומהמקומות שהם מכירים ואוהבים לשהות בהם.

במסגרת הפרויקט עבדו סטודנטיות מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים עם קבוצת תלמידים מבית הספר היסודי גבריאלי בשכונת נווה פז. הפרויקט כלל סיורים בשכונת נווה פז בהדרכת הילדים וחשיפה לשבילים, נקודות עניין, פינות שהייה ומשחק, והתפקידים שאלה ממלאים בחוויות הילדים. תובנות אלה יוכלו לסייע באיתור נקודות ומסלולים בשכונה, אשר ישמשו בסיס להתוויית מערכת שבילים במסגרת פרויקט "נעים בחיפה" שמקדמת עיריית חיפה, ו"שביל חיפה".

בנוסף לסיורים, התקיימו מפגשי כיתה בהם לימדו הסטודנטיות את הילדים כלי מיפוי דיגיטליים.

מטרה נוספת של הפרויקט היתה להפוך את הילדים לאזרחים עירוניים פעילים, לאפשר להם להגדיר את המרחבים המתאימים להם, לדמיין איך ניתן לשנות מרחבים קיימים ואיך לייצר מרחבים שהם בעלי משמעות בשבילם, המבטאים את זהותם הייחודית ואת צרכיהם.

בתום הפרויקט, הציגו התלמידים את התוצרי באירוע חגיגי שהתקיים בטכניון.

שותפים לפרויקט: אבי וינברג – מנהל בית הספר גבריאלי, אורה מור

סטודנטיות: שמרית בר אור, עדי אלמלח, שרה חורי

he_ILעִבְרִית