שותפים חברתיים - טכניון - החממה החברתית שותפים חברתיים - טכניון - החממה החברתית

שיתופי פעולה עם שותפים בקהילה.

החממה החברתית מקדמת מודלים מגוונים של שיתופי פעולה עם שותפיה בקהילה. מאז הקמתה היא פועלת עם מנעד רחב של ארגונים בעלי עניין בקידום טובת הציבור, על מנת לאחד כוחות משולבים ולקדם מעורבות טכנולוגית חברתית למען צמצום אי שוויון חברתי.
החממה רואה חשיבות גדולה בשיתופי פעולה בין מגזריים, וזו בטה לידי ביטוי במגוון הרחב של השותפים החברתיים: ארגונים חברתיים, עמותות, יזמים/ות חברתיים/ות, רשויות מקומיות, ארגוני חברה אזרחית, ארגוני רווחה, מרכזים קהילתיים ועוד.
השותפים החברתיים כנציגי ציבור המעורים בצרכי התושבים, משמשים עם הסטודנטים כסוכני שינוי במרחב הציבורי. במהלך השנים, שיתופי הפעולה הובילו למגוון רחב, חדשני ומרתק של עשייה, חילופי ידע, ופרויקטים.