טכנולוגיה עם הקהילה - תשע"ח - טכניון - החממה החברתית טכנולוגיה עם הקהילה - תשע"ח - טכניון - החממה החברתית
  • פרופ"ח רחל קלוש, ד"ר מור שילון ורותי דונג
  • טכנולוגיה עם הקהילה
  • תשע"ח

הקורס מתמקד בעבודת שטח מקצועית hands-on המתבצעת בשיתוף תושבים (עבודה עם בניגוד לעבודה עבור התושבים). במהלך הקורס עבדו הסטודנטים בצוותים בין תחומיים במטרה לפתח פרויקטים ממוקדים, שאותרו וזוהו מבעוד מועד, בשיתוף תושבים ובעלי עניין בג'סר א-זרקא.

מטרת הפרויקטים היא לחבר בין ג'סר א-זרקא לבין טכנולוגיות שיאפשרו לישוב ולתושביו להתפתח ולממש את הפוטנציאל הכלכלי/ אנושי/ תיירותי של המקום. הסטודנטים יעבדו בצוותים מעורבים יחד עם תושבים ובעלי עניין מקומיים על פרויקטים מבוססי תוצר העושים שימוש בטכנולוגיות שונות, כדי להוות זרז לתהליכי פיתוח של המקום ולהביא להשתלבות תושביו בחברה בישראל, כקהילה בעלת יתרונות תחרותיים המתחזקת מרחב עירוני יחודי ומזמין.

תהליך העבודה על הפרויקטים משותף לתושבים ולסטודנטים ומבוסס על מודל מעגלי co-planning – co-action – co-evaluation של מידע, ידע וממצאים.

הקורס עשה שימוש במגוון רחב של מתודות במטרה לאפשר למידה חווייתית ומעשית בשטח, שיתוף ידע עם תושבי המקום, תהליך למידה משותף, תוך התנסות בתצפיות משתתפות, שימוש במיומנויות תקשורת, מנהיגות, ארגון והובלת פרויקטים. הוא משלב בין לימוד עיוני של עבודה עם קהילה ומתודולוגיה איכותנית של מחקרי פעולה, לבין פרקטיקה מקצועית של עבודה משותפת. הקורס מבוסס על קריאה ולימוד מתקדימים, אך עיקרו בעבודה מעשית וממוקדת  hands-on עם תושבים בשטח.

במסגרת הקורס התקיים יום עיון שעסק בטכנולוגיה עם קהילות. לעיון במצגות הכנס.

לעיון באתר האינטרנט שפיתחו ובנו הסטודנטים בקורס.

he_ILעִבְרִית