מגורים והעיר - טכניון - החממה החברתית מגורים והעיר - טכניון - החממה החברתית
  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • פרופ"ח רחל קלוש ואדר' קלאודיו מילול
  • מגורים
  • תשע"ה
  • נשר, ישראל

במסגרת סטודיו מגורים והעיר נבחנו יחסי הגומלין בין סביבת המגורים והעיר כדי להעריך את הפוטנציאל לעירוניות בנשר, עיר ביניים המהווה חלק ממטרופולין חיפה. הסטודנטים בחנו את תהליכי הייצור העכשוויים של סביבות מגורים לנוכח תמורות טכנולוגיות וחברתיות היוצרות מנעד הולך ומתרחב של סגנונות חיים ושל צרכים תפקודיים, בתוך שוק דיור הנשען על כוחות כלכליים ויזמיים. הצעות התכנון שפותחו על רקע תובנות אלו ביקשו לאתר את ההזדמנויות הייחודיות לעדכון סביבות המגורים בנשר, במטרה להגביר את האטרקטיביות של העיר ואת איכות החיים העירוניים בה.

הסטודיו פעל במסגרת פעילות המעבדה העירונית בנשר.

 

קרדיט תמונות: דוברות הטכניון

מצגת מסכמת

מצגת מסכמת
he_ILעִבְרִית