תכנית הדגל - טכניון - החממה החברתית תכנית הדגל - טכניון - החממה החברתית

 

חלוקת הטוב:

 

 

כיצד טכנולוגיה מתקדמת יכולה לסייע במיתון אי-השוויון החברתי?

תכנית הדגל, החממה החברתית
2019-20

רקע

בעולם המערבי הפערים החברתים הולכים וגדלים. מצב זה נובע מחלוקת עושר לא-שוויונית, המנציחה ומעצימה את הפער בין מספר קטן של אנשים המחזיקים בעושר רב לבין מרבית האוכלוסיה. ברוב מדינות העולם הראשון והשני,  אי השוויון נובע מחלוקת משאבים לא שוויונית ולא ממחסור במשאבים. זאת אומרת האתגר החונה לפתחנו – הוא אתגר החלוקה.

טכנולוגיה בשרות החברה

מטרת הפרויקט היא ליצור מנגנון עירוני לחלוקה מחדש של טובין בעזרת הקמה של מערכת נתוני עתק שבעזרתה אנשים/מוסדות עם משאבים עודפים, יוכלו להעבירם בקלות לאנשים/לקבוצות שזקוקים לאותם משאבים. הגדרת המשאב רחבה: ממזון, תרופות ואנרגיה סולארית ועד צרכים "רכים" כגון הנגשת מידע והוראה.

שלב 1: קיבוץ נתוני עודף וחסר מהעיר.

איסוף מידע מהעיר: זיהוי עודפים וחוסרים של משאבים, מצרכים, אנרגיה, מידע, ושירותים.
לדוגמה: זיהוי עודפים של ציוד רפואי אצל תושבים בעיר וחוסרים של ציוד רפואי אצל תושבים אחרים.

שלב 2: עיבוד הנתונים ואפיונם
מיפוי ואיפיון לפי מיקום, כמות, ואופי המקבלים והנותנים.
ניתוב המידע למציאת התאמות כדי לחבר בין מוקד עודף למוקד החוסר הנדרש בו.
לדוגמה: פיתוח בוט המפנה אנשים שפונים לאתר של "חברים לרפואה" ומחפשים תרופה מסוימת ומוצא להם את התרופה הנדרשת; אפליקציה הבונה מסלול יעיל (מבחינת תחבורה, זמן וזיהום אוויר) איסוף ציוד וריהוט מבתים בעיר חיפה למשאית איסוף ציוד של עמותת לב-ח"ש.

שלב 3: העברה של טובין מנקודות עודף לנקודות חסר
יצירת מערכות המאפשרות העברת הטובין: שינוע פיזי, יצירת פלטפורמות להנגשת מידע (כמו אפליקציות), הוראה, ויצירת שיתופי פעולה.

שלב 4: סגירת המעגל: העיר מתפקדת כעיר מעגלית
משאבי העיר עוברים חלוקה מחדש בין מוקדי עודף וחוסר, לכדי יצירת מציאות (קצת) יותר שוויונית ומלוכדת. תוך תקשורת ותנועה בין גורמים שונים בעיר, נוצר גוף ידע האוסף, מאפיין, וממיין את מוקדי העיר.

 

פרויקט זה ישמש כתוכנית הדגל של החממה החברתית בטכניון.
זהו מחקר יישומי שנוצר על ידי חיבור בין אקדמיה, המגזר השני והמגזר השלישי.

למחקר שותפים האקדמיה, המגזר השני והשלישי בישראל ועם The CityScienceLab CSL מאוניברסיטת HafenCity בעיר המבורג, גרמניה, עם עיריית המבורג ועם UCL University researchers בלונדון.

המערכת תאפשר לנותן לתעד את המשאבים שמצויים אצלו בעודף  ולצורך לתעד את צרכיו ולאפשר נתינה בצורה אנונימית.
בבניית המערכת נדרש גם לתת מענה לסוגיות של שינוע הטובין.