תכנית הדגל - טכניון - החממה החברתית תכנית הדגל - טכניון - החממה החברתית

חלוקת הטוב:

 

כיצד טכנולוגיה מתקדמת יכולה לסייע במיתון אי-השוויון החברתי?

תכנית הדגל, החממה החברתית
2019-20

רקע

למעט – הרבה
ולהרבה – מעט

אחד האתגרים העיקריים של התקופה הנוכחית הוא
אי-השוויון הגובר.

מצב זה נובע מחלוקת עושר לא-שוויונית, המנציחה ומעצימה את הפער בין מספר קטן של אנשים המחזיקים בעושר רב של מדינות וערים לבין מרבית האוכלוסיה.

מטרת המחקר היישומי היא ליצור מנגנון עירוני לחלוקה מחדש של טובין בעזרת הקמה של מערכת נתוני עתק שבעזרתה אנשים/מוסדות עם משאבים עודפים, יוכלו להעביר בקלות לאנשים/לקבוצות שזקוקים לאותם משאבים. למחקר שותפים האקדמיה, המגזר השני והשלישי ועם The CityScienceLab CSL מאוניברסיטת HafenCity בעיר המבורג, גרמניה, עם עיריית המבורג ועם UCL University researchers בלונדון.

מיקוד הבעיה

אתגר החלוקה

אף על פי שמדינות שונות מפעילות מנגנונים שונים לחלוקת העושר, ברוב מדינות העולם אי השוויון גובר בשל מגמות של הגירה מחד ושל היחלשותה של מדינית הרווחה מאידך.

ברוב מדינות העולם הראשון והשני,  אי השוויון נובע מחלוקת משאבים לא שוויונית ולא ממחסור במשאבים.
זאת אומרת האתגר החונה לפתחנו – הוא אתגר החלוקה.

 

מרכז הרעיון

טכנולוגיה בשרות החברה

מטרת הפרויקט היא ליצור מנגנון עירוני לחלוקה מחדש של טובין בעזרת הקמה של מערכת נתוני עתק שבעזרתה אנשים/מוסדות עם משאבים עודפים, יוכלו להעבירם בקלות לאנשים/לקבוצות שזקוקים לאותם משאבים.

הגדרת המשאב רחבה: ממזון ותרופות ועד צרכים "רכים" כגון שיעורים פרטיים.
המערכת תאפשר לנותן לתעד את המשאבים שמצויים אצלו בעודף  ולצורך לתעד את צרכיו ולאפשר נתינה בצורה אנונימית.
בבניית המערכת נדרש גם לתת מענה לסוגיות של שינוע הטובין.

פרויקט זה ישמש כתוכנית הדגל של החממה החברתית בטכניון.
זהו מחקר יישומי שנוצר על ידי חיבור בין אקדמיה, המגזר השני והמגזר השלישי.
בקואליציה ייקחו חלק:  איגוד התעשיינים, אגודות חקלאים, עמותות חברתיות ומוסדות המדינה.

פלטפורמות דיגיטליות מעלות מידע לענן ומשדרות לעיריה היכן יש עודפים. הענן עושה עיבוד ומוריד לשטח לשינוע ומעבר למי שחסר, והגופים המטפלים כגון העמותות מספקות מידע על חוסרים ועודפים.

he_ILעִבְרִית