בין מחויבות למעורבות - פרופ' רחל קלוש, רותי דונג, שלי חפץ - טכניון - החממה החברתית בין מחויבות למעורבות - פרופ' רחל קלוש, רותי דונג, שלי חפץ - טכניון - החממה החברתית


לקריאה: ספר החממה

בין מחויבות למעורבות אקטיביזם חברתי בהכשרה מקצועית באדריכלות ובתכנון ערים
אקטיביזם חברתי בהכשרה מקצועית באדריכלות ובתכנון ערים

עורכות: רחל קלוש, רותי דונג, שלי חפץ

רקע לספר ותודות
ספר זה הוא תולדה של עבודת החממה החברתית, הפועלת בטכניון משנת 2011. בשנים הראשונות לכינונה פעלה החממה בעיקר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, תחת השם החממה החברתית לדיור וקהילה. בהמשך הורחבה הפעילות לפקולטות אחרות, תחת השם החממה החברתית בטכניון.
החממה הוקמה ביוזמת פרופ' רחל קלוש, חברת סגל בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים ובתמיכת המועצה להשכלה גבוהה, במטרה לעודד את המעורבות החברתית באקדמיה. מתחילת דרכה התמקדה החממה בקידום קורסים משלבי עשיה חברתית. עשיה זו כללה עידוד מרצים לפיתוח קורסים משלבי עשיה חברתית, או לשילוב מודולים חברתיים בתוך קורסים קיימים, יצירת קשרים בין הקורסים השונים לבין פרטים או ארגונים מחוץ לקמפוס, יעוץ והדרכה.
במהלך השנים, ליווינו קורסים וסיענו למורים ולסטודנטים לממש את הפן החברתי. כך נחשפנו לאתגרים הרבים שסוג חדש זה של פעילות אקדמית מזמנים. השתתפותנו בכנסים, פורומים ורשתות מקצועיות העוסקות בנושא חידדו את הצורך גם בכתיבה אודות הנושא. גילינו, כי חסרה כתיבה אודות עבודת הקורסים עצמם, בפרט אודות קורסים העוסקים באדריכלות ובעיצוב. בארץ נערכו מספר מחקרים אודות קורסים משלבי עשיה חברתית, אך רובם ככולם מגיעים מתחום המשפט, חינוך עבודה סוציאלית וכיוב'. לאור האתגרים שניצבו בפנינו במהלך השנים, חשבנו כי ספר כזה יהיה לעזר למוסדות המבקשים לקדם פעילות דומה, למורים, לסטודנטים ולמקבלי החלטות כמו המועצה להשכלה גבוהה התומכת בפעילות.
כמעט במקביל לתחילת עבודתנו על הספר, חל גם שינוי בתכנים בהם עוסקת החממה, כך שבאופן מסוים, מסכם ספר זה את פרק העשיה של החממה החברתית לדיור וקהילה, בעיקר בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, רגע לפני הפיכתה לחממה החברתית בטכניון. בהתאם לכך הפעילות והקורסים הנדונים בספר מתמקדים בחינוך מקצועי המבוסס על שותפות אקדמיה-קהילה בהכשרה מקצועית באדריכלות ובתכנון.
לקראת העבודה על הספר, פנינו למרצים שעבדו איתנו במהלך השנים, חלקם שיתפו עימנו פעולה באופן חד פעמי, וחלקם באופן מתמשך, והצענו להם לחלוק את נסיונם עם הקוראים. עם כל אחד מהכותבים גיבשנו במשותף את הנושא המתאים, בהתאם לתכני הלימוד ובהתאם לחוויות ולאתגרים עימם התמודד במסגרת הקורס המדובר.
הרקע של הכותבים מגוון, חלקם אנשי אקדמיה, חלקם אנשי מקצוע המשמשים כמורים נלווים. חלק מהפרקים מספרים סיפורו של קורס בודד, וחלקם מספרים על תהליך מתמשך.

אנו תקווה כי ספר זה יממש את יעודו ויסייע לעוסקים במעורבות חברתית באקדמיה לבסס את פעילותם ולפתחה.

ברצוננו להודות לשותפים לעשיה ולדרך:
לגופים השותפים: המועצה להשכלה גבוהה, שותפות אקדמיה-קהילה באוניברסיטה העברית, הטכניון, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים.
לכותבים: איריס תלמי, דנה שבח, יעל אלואיל, מיכל יוקלה, צמרת הראל-כנות, תגית כלימור, דניאל אורנשטיין ומארק שלוסברג.
לעורכת הלשונית של הספר: חוה רימון.
לליטל קרני מאור ולנופר אלטמן על העיצוב הגרפי.

he_ILעִבְרִית