מאמר מאת אדר' רות ליברטי-שלו - טכניון - החממה החברתית מאמר מאת אדר' רות ליברטי-שלו - טכניון - החממה החברתית

ארכיון אדריכלות ערבית הוא פרויקט ייחודי שבמסגרתו סטודנטים מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון אוספים מידע היסטורי ופיזי על אודות המורשת האדריכלית הערבית בארץ מאמצע המאה ה־19 ועד ימינו. איסוף החומר מתבצע במהלך קורס סמסטריאלי שבו הסטודנטים נחשפים לשיטות תיעוד ולמושגי יסוד דוגמת מסורת, מורשת, רגיונליזם, אדריכלות ורנקולרית ומודרניזם. מטרת הקורס היא למנף את תהליך הלימוד של הסטודנטים להרחבת גוף הידע העוסק בביטוייה הפיזיים של התרבות הערבית האזורית כנדבך מרכזי במורשת 1 המקומית. תוצרי הקורס מצטרפים למאגר אינטרנטי המנגיש לציבור הרחב את הידע שנצבר. הסקירה שלהלן מתארת את תהליך התגבשותו של הפרויקט, את מטרותיו ואת תוצריו עד כה. המאגר, בחסות החממה החברתית בטכניון, לקריאת המאמר

he_ILעִבְרִית