דוח סיכום החממה החברתית תש"פ - טכניון - החממה החברתית דוח סיכום החממה החברתית תש"פ - טכניון - החממה החברתית

חלק ראשון
הקדמה

חלק שני
מחקר ומעשה

חלק שלישי
מחקר והערכה

חלק רביעי
החממה החברתית כחממה לפיתוח והטמעת מענים טכנולוגיים לאתגרים חברתיים

חלק חמישי
מעבירים את הידע הלאה

חלק שישי
מערך קורסים משלבי עשיה וסטודנטים מצטיינים