דוח סיכום החממה החברתית תשפ"א - טכניון - החממה החברתית דוח סיכום החממה החברתית תשפ"א - טכניון - החממה החברתית

חלק ראשון
הקדמה

חלק שני
תוכנית הדגל

חלק שלישי
מחקר ומעשה

חלק רביעי
מחקר והערכה

חלק חמישי
פיתוח והטמעת מענים טכנולוגיים לאתגרים חברתיים

חלק שישי
מעבירים את הידע הלאה

חלק שביעי
מערך קורסים משלבי עשיה וסטודנטים מצטיינים

נספח