החממה החברתית - טכניון החממה החברתית - טכניון
Social Hub Technion
מחקר וחינוך למעורבות טכנולוגית בקהילה
Social Hub Technion
סרטון התדמית שלנו
Social Hub Technion
קורסים משלבי עשייה

החממה החברתית היא יחידה אקדמית בטכניון, המתמחה במחקר ובחינוך למעורבות טכנולוגית בקהילה. החממה מקדמת סדר יום חברתי המעוגן בתיאוריות וביישום טכנולוגי, על מנת לאפשר לחברה הישראלית להתמודד עם אתגריה החברתיים והכלכליים באופן המיטבי. באופן זה, מקדמת החממה את חזון הטכניון כמוסד מוביל המופקד על פיתוח הון אנושי, מנהיגות ויצירת ידע מטרות החממה הם להעמיק את המחויבות החברתית-טכנולוגית בקרב הסטודנטים והסטודנטיות, כסוכני שינוי, מובילי דעה ומנהיגים ומנהיגות לעתיד.

circle on background
הקורסים שלנו
בקורס משלב עשייה סטודנטים בשיתוף הקהילה בונים תהליך מחקרי, במטרה לשלב הקניית מתודולוגיות מחקר בעבודת מחקר קונקרטית שתוצריה יוצאים בפועל מתחום האקדמיה ומיועדים לקהילה ולקהל הרחב. עמדה זו מתבטאת במחקר, המתקיים בשטח, ניזון מהשטח כשדה-ידע ומקור ראשוני, ומיועד מראש לעורר דיון ציבורי, בנוסף לאקדמי
זרימת ידע בין העולם האקדמי לעולם החברתי
החממה מקדמת סדר יום חברתי ויישום טכנולוגי