מאגר הקורסים כולל תוצרי קורסים ומקרי בוחן מכל שנות פעילות החממה

לארכיון הקורסים

רשימת הקורסים

ג'סר א-זרקא / דיוקן מקומי
ג'סר א-זרקא / דיוקן מקומי אני רוצה לדעת עוד
תרחישים חלופיים – חזונות לערים בקונפליקט
תרחישים חלופיים – חזונות לערים בקונפליקט אני רוצה לדעת עוד
סדנה יישומית לעסקים קטנים
סדנה יישומית לעסקים קטנים אני רוצה לדעת עוד
התנסות במדע אזרחי
התנסות במדע אזרחי אני רוצה לדעת עוד
התנסות בתקשורת המדע
התנסות בתקשורת המדע אני רוצה לדעת עוד
מורשת ערבית במרחב מרובד – סטודיו מעיליא
מורשת ערבית במרחב מרובד – סטודיו מעיליא אני רוצה לדעת עוד
טכנולוגיה עם הקהילה
טכנולוגיה עם הקהילה אני רוצה לדעת עוד
מגורים כסוגיה אדריכלית
מגורים כסוגיה אדריכלית אני רוצה לדעת עוד
תכנון וניהול מדיניות סביבתית – ניהול סיכוני התעשייה במפרץ חיפה
תכנון וניהול מדיניות סביבתית – ניהול סיכוני התעשייה במפרץ חיפה אני רוצה לדעת עוד
מבוא לחינוך סביבתי – תשע"ח
מבוא לחינוך סביבתי – תשע"ח אני רוצה לדעת עוד
אולפן 2 – טירת כרמל
אולפן 2 – טירת כרמל אני רוצה לדעת עוד
תכנון וניהול מדיניות סביבתית – חזירי בר בחיפה
תכנון וניהול מדיניות סביבתית – חזירי בר בחיפה אני רוצה לדעת עוד
כישורים רכים
כישורים רכים אני רוצה לדעת עוד
שיטות מחקר איכותניות למתכננים – קבוצות בקמפוס הטכניון – תשע"ח
שיטות מחקר איכותניות למתכננים – קבוצות בקמפוס הטכניון – תשע"ח אני רוצה לדעת עוד
סטודיו בית שאן
סטודיו בית שאן אני רוצה לדעת עוד
תכנון ובניה עם הקהילה
תכנון ובניה עם הקהילה אני רוצה לדעת עוד
שיטות מחקר איכותניות למתכננים – המושבה הגרמנית
שיטות מחקר איכותניות למתכננים – המושבה הגרמנית אני רוצה לדעת עוד
שיטות מחקר איכותניות למתכננים – קבוצות בקמפוס הטכניון – תשע"ז
שיטות מחקר איכותניות למתכננים – קבוצות בקמפוס הטכניון – תשע"ז אני רוצה לדעת עוד
ריהוט פרמטרי 2.0
ריהוט פרמטרי 2.0 אני רוצה לדעת עוד
התחדשות עירונית
התחדשות עירונית אני רוצה לדעת עוד
תכנון בדיאלוג עם הקהילה
תכנון בדיאלוג עם הקהילה אני רוצה לדעת עוד
עיר – מרחב של יחסים – נשר
עיר – מרחב של יחסים – נשר אני רוצה לדעת עוד
אדריכלות בעיניים עצומות
אדריכלות בעיניים עצומות אני רוצה לדעת עוד
אמנות ניסויית
אמנות ניסויית אני רוצה לדעת עוד
דיור בר-השגה – ואדי ניסנאס
דיור בר-השגה – ואדי ניסנאס אני רוצה לדעת עוד
פרויקטים בהנדסת חשמל
פרויקטים בהנדסת חשמל אני רוצה לדעת עוד
תכנון וניהול מדיניות סביבתית – שטחים פתוחים
תכנון וניהול מדיניות סביבתית – שטחים פתוחים אני רוצה לדעת עוד
התנהגות פרו חברתית – תשע"ז
התנהגות פרו חברתית – תשע"ז אני רוצה לדעת עוד
התערבות מקיימת במרחב העירוני – תיאוריה ומעשה
התערבות מקיימת במרחב העירוני – תיאוריה ומעשה אני רוצה לדעת עוד
שבילים
שבילים אני רוצה לדעת עוד
תכנון עם הקהילה – תשע"ז
תכנון עם הקהילה – תשע"ז אני רוצה לדעת עוד
עיר – מרחב של יחסים – קריית ים
עיר – מרחב של יחסים – קריית ים אני רוצה לדעת עוד
קליניקה חינוכית-מדעית
קליניקה חינוכית-מדעית אני רוצה לדעת עוד
סטודיו שימור – עכו
סטודיו שימור – עכו אני רוצה לדעת עוד
התנהגות פרו חברתית – תשע"ו
התנהגות פרו חברתית – תשע"ו אני רוצה לדעת עוד
דיור בר-השגה – בת גלים
דיור בר-השגה – בת גלים אני רוצה לדעת עוד
התחדשות מקומית הרצליה
התחדשות מקומית הרצליה אני רוצה לדעת עוד
תכנון וניהול מדיניות סביבתית – טרמינל הדלקים
תכנון וניהול מדיניות סביבתית – טרמינל הדלקים אני רוצה לדעת עוד
עיצוב אינטראקטיבי
עיצוב אינטראקטיבי אני רוצה לדעת עוד
מגורים והעיר
מגורים והעיר אני רוצה לדעת עוד
תכנון עם הקהילה – תשע"ד
תכנון עם הקהילה – תשע"ד אני רוצה לדעת עוד
הדר שכונה חכמה
הדר שכונה חכמה אני רוצה לדעת עוד
דיור והתחדשות עירונית
דיור והתחדשות עירונית אני רוצה לדעת עוד
אגם מעלות
אגם מעלות אני רוצה לדעת עוד
מבוא לחינוך סביבתי – תשע"ו
מבוא לחינוך סביבתי – תשע"ו אני רוצה לדעת עוד
תכנון ובנייה בחורה
תכנון ובנייה בחורה אני רוצה לדעת עוד
אסטרטגיות להתחדשות עירונית קריית ים
אסטרטגיות להתחדשות עירונית קריית ים אני רוצה לדעת עוד
מבוא לתכנון סביבתי
מבוא לתכנון סביבתי אני רוצה לדעת עוד
פיזיקה בחברותא
פיזיקה בחברותא אני רוצה לדעת עוד
התחדשות עירונית – קורס לפעילים חברתיים
התחדשות עירונית – קורס לפעילים חברתיים אני רוצה לדעת עוד
סוציולוגיה למתכננים
סוציולוגיה למתכננים אני רוצה לדעת עוד
תכנון חברתי
תכנון חברתי אני רוצה לדעת עוד
כאן טכנולוגים שואלים שאלות
כאן טכנולוגים שואלים שאלות אני רוצה לדעת עוד
חוויית המשתמש במערכות אינטראקטיביות שת"פ "מרחב משותף"
חוויית המשתמש במערכות אינטראקטיביות שת"פ "מרחב משותף" אני רוצה לדעת עוד
חכמת רחוב
חכמת רחוב אני רוצה לדעת עוד
טכנולוגיה עם קהילה
טכנולוגיה עם קהילה אני רוצה לדעת עוד
שיטות מחקר איכותניות
שיטות מחקר איכותניות אני רוצה לדעת עוד
מעורבות בקהילה
מעורבות בקהילה אני רוצה לדעת עוד
אמנות ניסויית 2
אמנות ניסויית 2 אני רוצה לדעת עוד
סטודיו 1:1
סטודיו 1:1 אני רוצה לדעת עוד
GIS ממ"ג 1
GIS ממ"ג 1 אני רוצה לדעת עוד