התחדשות עירונית - טכניון - החממה החברתית התחדשות עירונית - טכניון - החממה החברתית
 • ארכיטקטורה ובינוי ערים
 • ד"ר אפרת איזנברג, טל קולקה ומור שילון
 • התחדשות עירונית
 • תשע"ה
 • ישראל

בחלקו הראשון של הקורס למדו הסטדנטים על קהילות שונות באזורים בהם מתוכננת או יושמה כבר תכנית להתחדשות עירונית, וסקרו היבטים חברתיים ופיזיים המאפיינים אותה. בהמשך בחנו את אסטרטגיות ההתחדשות שיושמו באזור, כיצד הן משפיעות על השכונה, מי הם השחקנים הראשיים בהובלתן ומי המושפעים העיקריים. בהמשך הובילו הסטודנטים פעילות עם נציגי הקהילה תוך השגת מטרה כפולה: דיון בחומרים שנאספו, אימותם והרחבתם בעזרת הקהילה וכן עבודה משותפת לפיתוח המלצות למובילי מדיניות הנוגעות לשיקוליים החברתיים אשר יש להטמיען לתוך האסטרטגיה ובכך להופכה לתומכת בצורכי הקהילה בד בבד עם שיפור פיזי וכלכלי של המרחב העירוני.

הסטודנטים עבדו על 3 פרויקטים של מחקר ועשייה עם קהילה באתרים שונים, כל פרויקט התרכז בקהילה אחרת ובאסטרטגיית התחדשות עירונית אחרת. לאחר שסקרו את הפעולות שנעשו בשכונה ופיתחו אומדנים להשפעת האסטרטגיה על הקהילה הותיקה והמרחב הפיזי עבדו הסטודנטים עם נציגי הקהילה על מנת לייצר נייר עמדה המכיל תובנות והמלצות לכינון התחדשות עירונית צודקת, המתקנת עוולות של הזנחה ולא מייצרת עוולות חדשות של הדרה ואי שייוון בהקצאת משאבים עירוניים.

מטרת הקורס היתה להעניק לסטודנטים ידע ויכולת להסביר את הכוחות השונים המייצרים פיתוח או לחילופין הזנחה עירוניים, בקיאות באסטרטגיות של התחדשות ופיתוח עירוניים הנמצאים היום בשימוש ויכולת ניתוח מקרי בוחן בהם נעשה שימוש באסטרטגיות שונות של התחדשות ופיתוח ואת ההשפעה שלהן על המרחב העירוני.

מקרי הבוחן הנדונים בחוברת המסכמת:

 • התחדשות עירונית באמצעות מגורים – מקרה חביבה רייך בחיפה
 • התחדשות מרכזי ערים – מקרה העיר התחתית בחיפה
 • התחדשות מוטת קהילה – מקרה קהילות המשימה בשכונת הדר בחיפה
 • התחדשות אזורי תעסוקה ומסחר – מקרה ראשון לציון
 • התחדשות באזורי מגורים – מקרה ג'סי כהן בחולון
 • התחדשות באמצעות מיתוג ותרבות – מקרה חולון

סטודנטים: עלמה גלבר, ליז ליבוביץ', נטלי מיקי, ערן סולומון, מריה קזקוב, שראל וינקלר, נועם אופנהים, יפתח לנדאו, ביאן עלי מוסא, רועי קרניאל, אינה בורנשטיין, שרון יאבו איילון, אדר דובדבני, סיוון דהן, יונתן לוזר, עמית פרץ, שירן תעסה, סלע לב ארי, אסף יקואל, יעל דנציגר, יעל פסלר, דליה דומברובסקי, חזי כהן, ליאור מסינג, מאי רוזנברג, עמרי פלדמן, עודד פרומוביץ', עדן הנדלמן, אמיר סלע, יונתן יפרח, מיכל בטאט, עידן דיקר, זיו וקס, אבישי קהלני

התחדשות עירונית - חוברת מסכמת

התחדשות עירונית - חוברת מסכמת