התערבות מקיימת במרחב העירוני - תיאוריה ומעשה - טכניון - החממה החברתית התערבות מקיימת במרחב העירוני - תיאוריה ומעשה - טכניון - החממה החברתית
  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • אדר' תגית כלימור
  • נושא: פיתוח אדריכלי של מיצב המיצג רעיונות של קיימות מלווה ברקע תיאורטי
  • תשע"ג
  • מצפה רמון, ישראל

הקורס התערבות מקיימת במרחב העירוני – תיאוריה ומעשה הציע פעולת התערבות של מתכננים ברובע הבשמים במצפה רמון על ידי הצבת מיצבים במרחב הציבורי. המיצבים שתוכננו במסגרת הקורס הם בבחינת פעילות מקומית ממוקדת, היכולה לתרום לשדרוג המרחב, ובה בעת להנגיש ערכים של קיימות ולהטמיעם בקרב הציבור.

הקורס הוא חלק מסדרת קורסים תיאורטיים שפיתחתי במיוחד לתכנית ההתמחות בבנייה ירוקה במסגרת לימודי תואר שני, בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. קורסים אלה מתמקדים בקיימות כנושא רב תחומי המאיר את עמודי התווך של הקיימות: חברה, כלכלה וסביבה. הקורס דן בחיבור בין תחומים אלה, כשהמטרה היא לפעול לקידום ארכיטקטורה סביבתית-חברתית-קהילתית, להפוך את הסטודנטים למעורבים, להניע אותם להכיר את האנשים ואת סביבתם, להבין את הדרישות מהשטח ולתת להן מענה.

איכות הדיור בעיר היא חלק אינטגרלי מאיכות המרחב הציבורי: הרחוב הנשקף מהחלון, השכנים שפוגשים ברחוב, החופש והאפשרות לשהות במרחב הציבורי העירוני. החשיבה המשותפת עם התושבים על איכות המרחב העירוני שלהם והצבת עבודות אמנות בחלל הציבורי עשויות לתרום להעלאת מודעותם לנושאי סביבה ולהעצים את יכולתם להשפיע על איכות חייהם. לעבודה בשטח, למפגש עם הקהילה ולמשוב שהיא נותנת עשוי להיות ערך סינרגטי מבחינת כל המשתתפים בתהליך.
בקורס בחרתי להתמקד בעבודה יצירתית הנוגעת בנושאי קיימות בכלל וקיימות עירונית בפרט. הקורס שילב לימוד נושאים סביבתיים וניתוח הרקע הפיסי והאנושי המקומי, כבסיס לעבודה היצירתית בשטח. נקודת המוצא הייתה שיישום בשטח של הרעיונות התיאורטיים הנלמדים בקורס יתרום לקהילה ויסייע להעמקת מעורבות הציבור בתחום הסביבתי.

האתר שנבחר להתערבות הוא רובע הבשמים במצפה רמון, אזור התעשייה של היישוב, המשנה בשנים האחרונות את פניו. המקום שהיה בעבר אזור תעשייה קלה, וננטש למשך שנים רבות, החל להתפתח בזכות יזמות מקומית. בתהליך איטי ומתמשך החלה להתגבש במתחם קהילה ייחודית של יוצרים. המקום הפך אבן שואבת ליזמות עסקית של צעירים שהאוריינטציה שלהם היא שירותי תיירות הנושאים אופי מקומי ייחודי.

נופי המדבר המיוחדים של אזור מצפה רמון הם פוטנציאל לפיתוח עירוני מותאם מקום, המשלב את יתרונות הכוחות היצירתיים של תושבי המקום עם הקסם המדברי. מוקדי היצירה שהציעו הסטודנטים הם בעלי פוטנציאל חשוב לקידום המתחם כמתחם תיירות ובילוי, ולחיזוק הכלכלה המקומית.
כדי לתת מענה לצורכי האוכלוסייה המקומית ולמבקרים מזדמנים, נבחנו במסגרת לימוד המקום סוגיות עירוניות אופייניות. נושא מרכזי בדיון היה העדר מוקדי עניין ומחסור במקומות המותאמים לפעילות פנאי של תושבי המקום. עבודות הסטודנטים התייחסו לנושאים חברתיים, אמנותיים וסביבתיים. הנושאים החברתיים עסקו בעיצוב מרחב פעילות פנאי נגיש לקהילה רחבה ומגוונת, בתכנון חלל מזמין למפגש קהילתי ובמתן אכסניה להצגה ולביטוי של היוצרים המקומיים.

he_ILעִבְרִית