אסטרטגיות להתחדשות עירונית קריית ים - טכניון - החממה החברתית אסטרטגיות להתחדשות עירונית קריית ים - טכניון - החממה החברתית
  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • פרופ"ח רחל קלוש, אדר' ניקי דוידוב ואדר' נאוה קיינר-פרסוב
  • נושא: תכנון
  • תשע"ד
  • קריית ים, ישראל

אולפן 2 – עסק באסטרטגיות להתחדשות עירונית בקריית ים ופעל במסגרת המעבדה העירונית של החממה החברתית.

תהליך הלימוד במסגרת אולפן 2 מדמה ככל הניתן תהליך עבודה תכנוני–מקצועי ממשי, כפי שהוא מבוצע מחוץ לאקדמיה, במטרה להקנות לסטודנטים מיומנויות להמשך לימודיהם וחייהם המקצועיים. יחד עם זאת, ובשונה מתהליך תכנון מקצועי, כתהליך אקדמי הוא מבקש לאתגר את תפיסות התכנון הקיימות, להרחיב אופקים ולאפשר לסטודנטים לחשוב מחוץ לקופסה, תוך עידוד יצירתיות ומקוריות מצד אחד וגיבוש כלים פרקטיים למימוש רעיונות אלו מצד שני. תהליך התכנון באולפן השכונתי מורכב משלושה שלבים: לימוד המצב הקיים, גיבוש חזון וזיהוי "אזור המטרה" ופיתוח התכנית.

קריית ים היא אחת היחידות העירוניות המרכיבות את המכלול העירוני של "הקריות" מצפון לחיפה. בעיני הציבור "הקריות" נתפסות כיחידה אחת, למרות שתפיסה זו מנוגדת לזיהוי ולהזדהות הלוקאלית של תושבי כל קריה ושל תושבי השכונות השונות בכל קריה. התפיסה המכלילה של הקריות מצביעה על היעדר מיתוג ייחודי של קריית ים ועל כן בבואנו לתכנן בעיר חיפשנו את ייחודה במערך הכולל של הקריות ואת ההזדמנויות שיש בתוכה להתחדשות עירונית.

מרבית צוותי התכנון זיהו את ההכרח לפתח דימוי ייחודי לקריית ים, בין אם בהתבסס על פוטנציאלים קיימים (חוף הים, מטרונית, מגוון אוכלוסיות) או בחיפוש אחר מאפיינים חדשים (קמפוסים, "אוירה עירונית"). מהלכים אלה מדגישים את הייחודית של קריית ים בתוך פסיפס הקריות מחד ומאידך הם מתבססים על הפוטנציאל האנושי והכלכלי הגלום במרחב הקריות, בהנחה שמיתוג ייחודי לקריית ים, יתרום גם להחייאת אזורים שאינם כלולים בתחום התכניות המוצעות. הצעות התכנון התמקדו בארבע סוגיות מרכזיות להן הוצעו מהלכי פיתוח לטווחי זמנים שונים, הכוללים גם אמצעים למימוש מיידי:

  • שדרוג רצועת שיכוני הים ויצירת חזית ימית חדשה לעיר
  • ניצול פוטנציאל הפיתוח לאורך שדרות ירושלים וגיבוש מרכז עירוני אינטנסיבי ונגיש
  • פיתוח רצועות רוחביות בדגשים שונים של מסחר, מגורים ופנאי
  • תכניות מוקדיות לחידוש עירוני מוטה פוטנציאלים מקומיים

עשר הצעות התכנון שפותחו יוצאות מנקודות מוצא שונות, מנסחות כיוונים מנוגדים ומשלימים לפיתוח ומציגות תדמית ומיתוג ייחודי לעיר וכחלק מהמערך הכולל של הקריות. הן מאתגרות את החלוקה ההיסטורית לשכונות ואת המערך שתי וערב וגורסות שראוי לאפשר התפתחות אורגנית, תוך שמירה וחיזוק של המאפיינים הייחודיים של העיר, שמירת הקשר אל הים והקשר בין קריית ים לשאר הקריות ולחיפה.

בקובץ העבודות ניתן להתרשם מתקצירי העבודות שהציעו הסטודנטים, ושהוצגו גם בפני תושבי העיר, ראש העיר וצוותו. העתקים של החוברת המלאה ניתן למצוא בספריית הפקולטה, במרחביה ובחממה החברתית.

he_ILעִבְרִית