הדר שכונה חכמה - טכניון - החממה החברתית הדר שכונה חכמה - טכניון - החממה החברתית
  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • פרופ"ח רחל קלוש
  • ארכיטקטורה
  • תשע"ו
  • הדר, חיפה, ישראל

סטודיו שכונה חכמה פעל בשכונת הדר בחיפה. הסטודיו עסק במציאות של מרחב עירוני המתעורר ממצב של קמילה, לקראת חיים חדשים. מטרת הסטודיו היתה להציע דרכים יצירתיות כדי לענות על האתגרים התכנוניים בנקודת זמן זו, בה יש חשיבות עליונה לגיבוש דרכי פעולה הנותנות מקום ונוכחות לכוחות המגוונים הפועלים במרחב.

בעשורים האחרונים מתגבש המרחב העירוני כזירה מרכזית המשפיעה על תהליכים כלכליים, פוליטיים ותרבותיים. לאדריכלות, לאדריכלים ובמיוחד למעצבים עירוניים תפקיד משמעותי בתהליכים אלה.

סביבות עירוניות הנמצאות במצב בליה ועוברות תהליכי חידוש והתחדשות, הן כר נרחב לפעולה מקצועית של אדריכלים ומעצבים. פעולה מקצועית זו המבוססת על שיתוף התושבים היא חיונית, בעיקר משום שבתוך מערך בעלי העניין בעיר יש לשים דגש מיוחד על אלה החיים במקום ועל המשתמשים האחרים בו.

הדגש בסטודיו ניתן לדרכים בהן ניתן להטמיע את הידע המקומי בתהליכי פיתוח עירוני. במהלך הסמסטר, נבחנו תהליכי שינוי העוברים על המרחב העירוני והכוחות הפועלים בו, בדגש על מצבים ותפקודים הנותנים מקום לקהילות מקומיות, תרבותן ואורח חייהן.

הסטודנטים חיפשו דרכים יצירתיות לעבוד באופן מקצועי בתוך זירה מורכבת זו, תוך שיתוף ידע מקצועי ושילובו עם הידע המקומי.

חוברת מסכמת

הדר שכונה חכמה