קליניקה חינוכית-מדעית - טכניון - החממה החברתית קליניקה חינוכית-מדעית - טכניון - החממה החברתית
  • חינוך למדע וטכנולוגיה
  • ד"ר ארי גרו
  • חינוך למדע וטכנולוגיה

בקורס השנתי "קליניקה חינוכית-מדעית", המתקיים בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה והמקנה 3 נקודות זכות אקדמיות, משתתפים סטודנטים ממגוון פקולטות הנדסיות ומדעיות בטכניון. הקורס נועד לעודד תלמידי תיכון לפנות ללימודי מדעים והנדסה במוסדות להשכלה גבוהה, וזאת באמצעות הכשרת סטודנטים כעוזרי הוראה בתיכונים.
במהלך סמסטר חורף, הסטודנטים מקבלים הכשרה מרוכזת בתורות למידה ושיטות הוראה. ההכשרה היא עיונית ומעשית, ובסיומה הסטודנטים מתנסים בהוראה של נושא מדעי ברמה תיכונית בפני עמיתיהם ומקבלים מהם ומסגל הקורס משוב.
בתום פרק ההכשרה, במהלך סמסטר אביב, הסטודנטים מלמדים בבתי ספר תיכון, בהתאם לבחירתם, קבוצות של תלמידים (בגודל שבין 3 לבין 30 תלמידים) בהיקף של 30 שעות. ההוראה היא במגוון מקצועות (מתמטיקה, פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעי המחשב ואלקטרוניקה), בסיוע של המורה המקצועי. הסטודנטים עוזרים לתלמידים מתקשים (כולל עולים חדשים), מנחים פעילויות העשרה לתלמידים מצטיינים (לרבות השתתפות בתחרויות מדעיות והנדסיות לאומיות) ואף עורכים עימם ביקור בטכניון במסגרת היום הפתוח.
מעניין לציין כי סטודנטים רבים מעדיפים ללמד בבית הספר התיכון שבו הם עצמם למדו, ורואים בכך משום סגירת מעגל ותרומה לקהילה שלהם.

he_ILעִבְרִית