תכנון עם הקהילה - תשע"ז - טכניון - החממה החברתית תכנון עם הקהילה - תשע"ז - טכניון - החממה החברתית
  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • פרופ"ח רחל קלוש וד"ר טל שמור
  • תכנון עם הקהילה
  • תשע"ז
  • חיפה, ישראל

המרחב הישראלי משותף לאוכלוסיות ולתרבויות שונות ויש בו מאבק בין אינטרסים רבים. חלק מהאוכלוסיות מתאפיינות בשוּליות חברתית ותרבותית, המתקשרת גם לנחיתות כלכלית, לחלוקה בלתי שוויונית של טובין ציבורי ולהיעדרה של סביבה בת קיימא. כתוצאה מכך הופכות אוכלוסיות אלה לבלתי נראות בעיני הרשויות, המייצגות הגמוניה כלכלית, חברתית ותרבותית.

הקורס תכנון עם הקהילה מציב 3 מטרות עיקריות:

  • לעודד מחשבה ביקורתית על תפקיד המתכנן ומערכת התכנון בקידום שיוויון וצדק חברתי: היעד האופרטיבי הנובע ממטרה זו הוא לשנות את הדגשים המקצועיים (תכנון ואדריכלות) הנתפסים מסורתית ככלים ממסדיים המשרתים את השלטון והשוק הפרטי ולפתחם כמסגרות פעולה לשינוי חברתי המחזקים את החברה האזרחית. התהלכים בקורס מראים כיצד ניתן לשפר את אופני העבודה התכנונית-אדריכלית עם קהילות ולפתח כלים מקצועיים אפקטיביים יותר לתקשורת עם קהילות לקראת קידומן והעצמתן. מאידך פועל הקורס גם להעשרת החברה האזרחית בכלי תכנון ואדריכלות.
  • לאפשר לסטודנטים לרכוש מיומנויות וניסיון מעשי בתכנון קהילתי, תוך מעורבות עם תושבים ועם ארגונים הפועלים לקידום השיוויון והצדק החברתי. אנו פועלים לכך שהקורס ישנה את האופן בו רואים הסטודנטים את המקצוע וכיצד הם מבינים את תפקידם כמתכננים ואדריכלים. הידע והכלים הנרכשים בקורס, הן ברמה התאורטית והן ברמה הפרקטית-מעשית משכללים את ארגז הכלים שלהם ומראים להם מה יכולה להיות תרומתם כמתכננים ואדריכלים לחיזוק החברה האזרחית ולקידום תהליכים של שינוי חברתי.
  • לתרום באמצעות התערבות תכנונית לקידום מטרות של הקהילות ושל ארגונים לשינוי חברתי הפועלים עם הקהילות.

תהליך הלימוד בקורס כולל הכנה מפורטת של הסטודנטים לעבודת תכנון משתפת (shared planning) ובירור הסוגיות הרלוונטיות עוד לפני היציאה לשטח ובמהלכה. העבודה בכיתה מבוססת על דיונים משותפים המתייחסים לחומרי קריאה וללימוד מתקדימים. אלה נדונים באופן ביקורתי במטרה להסיק מהם מסקנות רלוונטיות לתהליכי תכנון. עבודת השטח מתבצעת בצוותים קטנים, העובדים עם ארגונים ועם קבוצות תושבים שונות. במהלך העבודה לומדים הסטודנטים לעומק את הבעיות באתר הנבחר ועומדים גם על ההזדמנויות והפוטנציאל. הם נפגשים עם נציגי הארגונים, תושבים ובעלי עניין רלוונטיים. במהלך העבודה הם מנסים לדמיין מצבים עתידיים רצויים יחד עם התושבים ומאפשרים לתושבים ולארגונים להבין את הפוטנציאל הקיים במקום ולגבש דרכי פעולה רלוונטיות. העבודה כוללת גם ניתוח תוכניות ומסמכי רקע רלוונטיים,  במטרה להציג לתושבים ולארגון ניתוח מושכל, ברור ומשכנע.

הפרויקטים שבוצעו בשנת תשע"ז:

ארלוזרוב עם הקהילה – אור הירשהורן, מורן בריסקר וקרין קיקנזון

תכנון משתף בשכונת עין הים – איריס תלמי ועטרת בירנבאום

תכנון עם בני נוער ערביים – ערפאן אבו-מוך, אמיר ח'טיב ומריה חאג'-יחיא

בין פעולה מיידית לתכנית אסטרטגית בנווה פז – מאיה ורדי ואהוד וגנר *

*הפרויקט בנווה פז פעל בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים בעיריית חיפה ובשיתוף החוג לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה. תודות לעו"ס קרין ריבנוביץ' ולדור חליף.

 

הקורס ניתן אחת לשנתיים בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון.

he_ILעִבְרִית