תכנון ובנייה בחורה - טכניון - החממה החברתית תכנון ובנייה בחורה - טכניון - החממה החברתית
  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • אדר' נוף צופיה רוזנר-סלע ואדר' נוף רקפת סיני
  • נושא: תכנון
  • חורה, ישראל

הקורס עוסק בתכנון ובניה במרחב הציבורי של האוכלוסייה הבדואית ביישוב חורה הנמצא צפונית מזרחית לבאר שבע. החברה הבדואית בנגב עוברת תמורות ושינויים רבים הנובעים ממעבר החברה הנוודית להתיישבות קבע. המבנה החברתי ההדוק מתרופף כתוצאה מתהליך של אינדיבידואליזציה כאשר יחידים בחברה מנתקים עצמם בהדרגה מקשרים שחייבו אותם לשבט. שינויים אלו שוחקים את תקפותם של המוסדות החברתיים המסורתיים. נוצרה הזדמנות לתכנן, לעצב ולבנות מקומות שמתאימים למבנים חברתיים חדשים תוך מתן כבוד למסורת.

בקורס זה אנו עובדים עם היישוב הבדואי חורה. מטרתינו היא ליצור דיאלוג ושיתוף פעולה עם נציגי היישוב כדי לתכנן ולבנות איתם ועבורם מקום חדש הנותן מענה לצרכים חדשים אלו. בביקור הראשון ביישוב, במפגש עם נציגי ציבור ותושבים ניסינו להבין את ההון החברתי במקום, את ההזדמנויות ואת המגבלות הנובעות מתהליכי השינוי החברתי. למדנו את המאפיינים המקומיים הן מההיבט התרבותי והן מההיבט הפיזי. שמענו הרצאות בנושאי החברה הבדואית, מאפיינים, מגמות, מסורת מול שינוי, ערכנו ראיונות עם תושבים ולמדנו את מאפייני השטח.

חזרנו לסטודיו ובמהלך הסמסטר פתחו הסטודנטים הצעות תכנוניות הנותנות בטוי לתובנות שרכשו תוך שימת דגש על עבודה עם חומרים קלים ופתרונות בני קיימא. מטרה ששמנו לפנינו הינה להציע פתרונות אשר יהוו מנוף לתהליכי שינוי תפישתיים של המרחב הציבורי ביישוב. נציגי הקהילה ליוו אותנו בתהליך התכנון ודייקו בהערותיהם את התאמת ההצעות לצרכים ולתרבות המקומית. בסוף תהליך התכנון הציגו הסטודנטים בפני נציגי הקהילה אשר הגיעו לביקור גומלין בטכניון, מגוון הצעות תכנוניות למרחב.

נציגי הקהילה בשיתוף עם הסטודנטים בחרו מתוך מגוון ההצעות ארבעה פרוייקטים לביצוע:

1. מערכת בריכות לטיהור מים אפורים.
2. "אוהל" מבמבוק
3. ערוגות ורטיקליות ממשטחים ממוחזרים
4. אסופה- ספסלים מבמבוק עם מושבים ארוגים.

לאחר בחירת הפרוייקטים לבצוע נערכנו בעזרת נציגי היישוב לביצועם . בסוף הסמסטר חזרנו לחורה ובסדנת בנייה בת שלושה ימים בה שיתפו פעולה הסטודנטים ונציגי הקהילה והנוער בנינו את ארבעת הפרוייקטים הנבחרים.

המבנים וההתערבות במרחב במתנ"ס יצרו שינוי משמעותי ואנו מקווים כי הם יהוו מודל חינוכי אשר ישפיע על שטחים ציבוריים נוספים ביישוב ויעזרו בהטמעת ערכים בני קיימא.

שיתוף הפעולה ובצוע הפרוייקטים התאפשר בזכות תמיכתם חסרת הגבולות של עלי אבו-אלקיעאן מנהל מתנ"ס חורה וצביקה גרינברג מהנדס המועצה המקומית. בצוע מערכת הבריכות לטיהור מים אפורים התאפשר בזכות התרומה והעזרה המקצועית של יעל בן-צבי מעפרה צמחי מים.

he_ILעִבְרִית