דיור והתחדשות עירונית - טכניון - החממה החברתית דיור והתחדשות עירונית - טכניון - החממה החברתית
  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • אדר' מיכל יוקלה
  • דיור והתחדשות עירונית
  • תשע"ד
  • קריית ים, ישראל

בקורס דיור והתחדשות עירונית נלמדו היבטים אדריכליים ותכנוניים של תכנון דיור והתחדשות עירונית. הקורס עסק בשני נושאים עיקריים:

דיור ותכנון מגורים – תכנון אדריכלי פיזי ועירוני של צורות מגורים במקביל להיבטים תכנוניים, חברתיים וכלכליים של מדיניות דיור והאופן בו הם משפיעים ומשיקים זה לזה.

התחדשות עירונית – כלים והיבטים תכנוניים, פיזיים וחברתיים בתהליכי התחדשות עירונית.

בין מטרות הקורס: פיתוח מודעות חברתית ואחריות תכנונית; הכרת המסגרת המושגית וההיבטים התכנוניים והאדריכליים של תכנון מגורים,  דיור, דיור ציבורי, דיור בר-השגה ודיור בתמהיל חברתי; לימוד ההיבטים החברתיים, הפיזיים, העירוניים והתכנוניים והכלים והמודלים ליצירתם; לימוד ההזדמנויות והאתגרים שבתהליכי התחדשות עירונית, לימוד מנסיון העבר של תהליכי התחדשות עירונית וחשיפה לכלים בהם משתמשים כיום בעולם המערבי, הכרת ההיבטים הפיזיים, הכלכליים והחברתיים בתהליכים אלה תוך ניתוח הכלים, השחקנים והתוצאות והתנסות בתכנון בשיתוף עם הקהילה.

הקורס פעל כחלק מפרויקט המעבדה העירונית אותו הפעילה החממה החברתית בקריית ים בשנת תשע"ד. במסגרת הפרויקט פעלו 7 קורסים ומאות סטודנטים בעיר, למדו עליה ועל תושביה והציעו עשרות רעיונות להמשך פיתוחה.

הסטודנטים לקחו חלק באירועי הטכניון בקריית ים בהם הציגו את הצעותיהם לציבור התושבים.

קריית ים - הבית שלי

קריית ים - הבית שלי
he_ILעִבְרִית