סטודיו שימור - עכו - טכניון - החממה החברתית סטודיו שימור - עכו - טכניון - החממה החברתית
  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • אדר' ערן מורדכוביץ'
  • שימור אדריכלי
  • תשע"ו
  • עכו העתיקה, עכו, ישראל

במסגרת הסטודיו, שעסק בעכו העתיקה, תיעדו תחילה הסטודנטים את את העיר והאזור, ולמדו להכיר את תושבי העיר ואת בעלי העניין השונים בה. היכרות זו התאפשרה על ידי מספר ביקורים בעיר, סדנה חברתית שהתבצעה במרכז השימור ומשחק תפקידים להכרת בעלי העניין בעיר.

הסטודנטים התבקשו במהלך הסמסטר לפתח אסטרטגיית שימור ופיתוח לעכו העתיקה  הם נדרשו להתאים למקום קשת שימושים אפשרית, ולבטא בעבודה את עמדתם בשאלות העקרוניות החוזרות ועולות בעולם השימור של שחזורים, שימוש מחדש, ציבוריות המורשת ותפקיד השימור בפיתוח החברה והכלכלה המקומית. בהמשך תכננו הסטודנטים התערבות באתר תוך שימוש בכלים אדריכליים של שילוב בין הישן וההיסטורי לחדש, ומתן ביטוי למפגשים אלו בנפח, שפה עיצובית, ומפגשים בין חומרים שונים.

סמסטר זה עסק באחד האיזורים הרגישים והמורכבים ביותר בעכו העתיקה מבחינה ויזואלית וארכיאולוגית. אזור הפינה הדרומית מזרחית של החומה (”הנמל הפיזני“) מהווה מוקד משמעותי וחלק חשוב במערכת הביצורים של עכו העתיקה – מערכת מבנית והיסטורית המהווה נדבך בלתי נפרד מתדמית ומשמעות העיר העתיקה כולה. אזור זה נמצא היום במסלול הביקור של כל תייר המגיע לעיר.

עבודות הסטודנטים אינן תמיד חזון ריאלי וישים בשטח כבר מחר בבוקר, לעיתים התכנון אף סותר את תכניות המתאר ולחוקי התכנון והבנייה. יחד עם זאת, הסטודנטים מציגים בעבודותיהם קשת עשירה של אפשרויות לטיפול במרחב המדובר – אפשרויות שמבטאות את ניסיונם להעשיר את חוויתם של התושבים והמבקרים באתר כאחד באמצעות התייחסות עכשווית למרחב חורבות החומה ולמפגשן עם הים.

הסטודיו פעל במסגרת פרויקט המעבדה העירונית בעכו.

צילומים וציטוטים: מתוך עבודות הסטודנטים.

he_ILעִבְרִית