התנסות במדע אזרחי - טכניון - החממה החברתית התנסות במדע אזרחי - טכניון - החממה החברתית
  • חינוך למדע וטכנולוגיה
  • פרופ"ח איילת ברעם צברי, ד"ר יעלה גולומביק וד"ר קרן דליות
  • מדע אזרחי
  • תשע"ח
  • ישראל

מדע אזרחי (citizen science) הוא שילוב פעיל של אזרחים מתנדבים במחקר מדעי – שהתווסף בשנים האחרונות כמתודולוגיה חדשה ומלהיבה לארגז הכלים המדעי. הקורס המעשי "התנסות במדע אזרחי" עסק בפוטנציאל של מדע אזרחי כאסטרטגיה להוראת מדעים בבית הספר.

הסטודנטים התנסו כלומדים בפרוייקטים שונים של מדע אזרחי, בחנו את התרומה הפוטנציאלית שלהם להוראת מדעים, את הקישור שלהם לתוכנית הלימודים וללמידה לאורך החיים. לבסוף פיתחו הסטודנטים מעטפת פדגוגית לשילוב של פרוייקטי מדע אזרחי בלמידה בית ספרית.

הקורס ניתן כחלק ממרכז מחקר ללמידה משמעותית: "מדע אזרחי בבית הספר: פריצת גבולות בין בית הספר והחברה". אשר שואף ליצור קשרים בין תלמידים, מדענים וצוות בית הספר ולייצר למידה משמעותית על ידי שילוב הוראה פורמלית ובלתי פורמלית בנושאים אקטואליים.

he_ILעִבְרִית