אדריכלות בעיניים עצומות - טכניון - החממה החברתית אדריכלות בעיניים עצומות - טכניון - החממה החברתית
  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • פרופ' איריס ערבות ואדר' נועם גליקפלד
  • תכנון עבור עיוורים ומתעוורים
  • תשע"ה
  • הטכניון, חיפה, ישראל

הקורס התמקד בחוש הראיה ובהיעדרו, כמרכיב דומיננטי, גם בחסרונו, לתפיסת המרחב הבנוי ובתכנונו.
בשלב ראשון למדו הסטודנטים פרקים על תפקוד חוש הראיה ועל מקומו/היעדרו בחיי היום-יום, בפרקטיקה המקצועית האדריכלית ובאמנויות.
בהמשך עסקו הסטודנטים בלימוד חווייתי כהכנה למפגש לימודי/מחקרי עם קהילת העיוורים והמתעוורים. בקורס מתקיים לימוד הדדי, יצירה משותפת והקמת בסיס ידע לפתוח עתידי: תכנון אדריכלי של המרחב הבנוי לעיוורים ומתעוורים. זאת באמצעות מפגש, דיאלוג וחוויות משותפות, המהווים בסיס לשיתוף פעולה תכנוני. הן ברמת התוכן האדריכלי והן ברמת ייצוג חומר אדריכלי לאנשים שאינם רואים.
בקורס התקיימו מפגשים וסיורים משותפים בחיפה עם מתעוורים תוך תיעוד הרשמים ההדדיים. חלק מהסיורים יתקיימו במקומות המוכרים לעוורים וחלקם במקומות שאינם מוכרים להם.
במסגרת הקורס הכינו הסטודנטים מיצבים שהמחישו לקהל הרחב את החיים בהיעדרו של חוש ראיה.

he_ILעִבְרִית