דיור בר-השגה - ואדי ניסנאס - טכניון - החממה החברתית דיור בר-השגה - ואדי ניסנאס - טכניון - החממה החברתית
  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • אדר' מיכל יוקלה
  • דיור בר השגה
  • תשע"ג
  • ואדי ניסנאס, חיפה, ישראל

שכונת ואדי ניסנאס בחיפה מהווה מוקד עירוני-חברתי-ותרבותי לאוכלוסיה הערבית בעיר. השכונה מאופיינת במרקם יחודי והיסטורי, בצפיפות גבוהה ובמחסור בשטחים פתוחים. מלאי הדירות בשכונה מצומצם, עם מעט עתודות קרקע לבניית מגורים חדשים. מלאי הדירות הקיים ישן ברובו ומצבו הפיזי מידרדר. מספר יחידות הדיור שהתווספו בעשורים האחרונים קטן בהרבה מהביקוש.

מסיבות אלה ונוספות, קיים צורך במציאת פתרונות חדשים למצוקת הדיור של הקהילה בוואדי ניסנאס, שיאפשרו מגורים ראויים וברי-השגה לתושבים.

הקורס דיור בר-השגה התמקד בשכונת ואדי ניסנאס ובמהלכו התבקשו הסטודנטים להציע הצעות ורעיונות לפתרון מצוקת הדיור. הסטודנטים חקרו ולמדו את המאפיינים הדמוגרפיים של השכונה, שוק הדיור ותושבי השכונה. הם סיירו בשכונה, נפגשו עם תושבים ועם בעלי עניין וניתחו את ההזדמנויות והאתגרים עימם מתמודדת הקהילה.

בחוברת המסכמת ניתן למצוא את הנתונים שהסטודנטים אספו וריכזו, וכן את הצעות הסטודנטים, הממוקדות כל אחת במגרש או מתחם אחר.

he_ILעִבְרִית