שיטות מחקר איכותניות - טכניון - החממה החברתית שיטות מחקר איכותניות - טכניון - החממה החברתית

הקורס ״שיטות מחקר איכותניות למתכננים״ סוקר את אבני היסוד התיאורטיות בשיטות מחקר איכותניות בתכנון ומשלב הצגה תיאורטית והתנסות מעשית. הקורס מחולק לחמש יחידות אשר בכל אחת מהן נלמדת גישה מחקרית מסוימת אותה מיישמים הסטודנטים באמצעות עבודה עם קהילה. השנה, במסגרת הקורס, עבדו הסטודנטים עם תושבי השכונה רמת אלון בחיפה. סוגיות שעלו במסגרת עבודה זו נוגעות להיבטים של חוץ מול פנים, פתיחות מול סגירות, וגישות שונות לטבע עירוני. במסגרת ההתנסות המעשית ביישום השיטות השונות ומתוך עבודה משותפת עם תושבים פיתחו הסטודנטים תוצרים נתמכי ידע מקומי אשר ישמשו את הקהילה בהמשך.

הקורס ניתן לסטודנטים ללימודים מתקדמים ועוסק בשיטות מחקר איכותניות בתכנון הן בהיבט התיאורטי והן בהיבט הפרקטי באמצעות למידתם, יישומם, ועריכת רפלקציה על תהליך ההתנסות בכלים איכותניים.

לקורס שלוש מטרות מרכזיות:

1 להכשיר סטודנטים במסלול מחקרי לביצוע מחקר איכותני.
2 ללמד מתכננים כלים באמצעותם יוכלו לבחון מרחבים וקהילות על מנת לעבוד עמן על תכנון המרחב.
3. ללמד על האופן בו ניתן להשתמש בידע המקומי מבוסס קהילה על מנת לתמוך ולקדם את צורכיהן של קהילות ממשיות – dissemination research oriented community

  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • פרופ' אפרת אייזנברג
  • שיטות מחקר איכותניות
  • תש"פ
he_ILעִבְרִית