תכנון חברתי - טכניון - החממה החברתית תכנון חברתי - טכניון - החממה החברתית

מטרתו של הקורס היתה להקנות לסטודנטים ידע וכלים להתמודד עם כתיבה של דו"ח חברתי, המכונה בשפה המקצועית 'תסקיר חברתי'.

במהלך הקורס חשפנו את הסטודנטים לארגז כלים שישמש אותם בפרקטיקה המקצועית, כגון: קריאה ביקורתית של תוכניות מדיניות, ניתוח מעמיק והשוואתי של נתונים כמותיים ויצירת נתונים איכותיים משלימים עבור שדה המחקר. כל שיעור, אירחנו מומחים מובילים בתחומם, המייצגים היבטים שונים של תחום התכנון החברתי. המומחים הציגו את תפיסת עולם ואת הפרקטיקה המקצועית אותה הם מקדמים.

גיבוש המיומנות של הכנת התסקיר החברתי כללה לא רק לימוד המתודולוגיה הקיימת, אלא גם יצירת מבט ביקורתי על תסקירים חברתיים קיימים ובניית ארגז כלים מתקדם, אותו אנו מכנות "תסקיר חברתי 2.0". לתפיסתנו, התסקיר החברתי צריך לדעת להגיב לשינוים הטכנולגיים שיצר העידן הדיגיטלי ולאפשר חשיפה רבה יותר לנתונים איכותניים וכמותיים, שפה גרפית ויזואלית נגישה ושימוש בכלים המבוססים על ממשק אינטרנטי.

התסקירים החברתיים שנכתבו בקורס על ידי הסטודנטים התמקדו בעיר חיפה, בדגש על שכונות הדר, שער העלייה ומתחם סירקין. הנושאים כללו מנעד רחב של היבטים בתחום התכנון החברתי: הזדקנות האוכלוסייה והמרחב, נגישות תחבורתית, פיתוח תשתיות כלכליות וקהילתיות עבור השכונה ועוד. התוצרים של הסטודנטים שילבו עבודה עם נתונים, מחקר איכותני, כלים טכנולוגיים ושפות גרפיות  – כולם נארזו יחד וקידמו את המתודולוגיה של התסקיר החברתי 2.0.

  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • ד"ר מירב אהרון-גוטמן
    אדר' דפנה לוין
    אדר' בת-אל יוסף רביד
  • תש"פ
he_ILעִבְרִית