פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה - תשפ"א - טכניון - החממה החברתית פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה - תשפ"א - טכניון - החממה החברתית

קורס פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה | מר איתי דברן | הפקולטה למדעי המחשב

חיבורים. זהו התוצר המרכזי של החממה החברתית. חיבורים בין הצורך החברתי לידע טכנולוגי, ובמקרה שלנו – בין סטודנטים לעמותות הפועלות לצמצום אי-השוויון בחברה. הסטודנטים הלומדים בקורס "פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה" מהפקולטה למדעי המחשב, חברו לעמותות ולארגונים חברתיים ותרמו תרומה משמעותית לחברה באמצעות פיתוח תוצרים לאותם ארגונים.

בקורס השנתי של פיתוח פרויקטים טכנולוגיים חדשניים כחלק מהפקולטה להנדסת מדעי המחשב בטכניון, ובהנחייתו של מר איתי דברן,
הסטודנטים חוקרים, מאפיינים, מתכננים, מתכנתים ויוצרים דגם של פרויקטים טכנולוגיים למגוון שימושים.

שיתוף הפעולה עם החממה החברתית בטכניון בא לידי ביטוי בבחירת המשתמש או הצורך בבסיס הפרויקטים, ופיתוח תוצרים מתקדמים עבור קהלי היעד הללו.

אנו מודות למר איתי דברן ולדוקטורנטים איתן סינגר ואלעזר גרשוני

ארבעה צוותי סטודנטים בחרו קהלי יעד מהעולם החברתי ופיתחו מערכות, תוספים, תוצרים שונים עבור עמותות וארגונים חברתיים:

הרשת החברתית בהדר, סחר הוגן, שינוע חברתי, חברים לרפואה

    • מדעי המחשב
    • מר איתי דברן
    • פרויקט שנתי בהנדסת תוכנה
    • תשפ"א