ניהול מדיניות ציבורית - טכניון - החממה החברתית ניהול מדיניות ציבורית - טכניון - החממה החברתית

במסגרת הקורס הסטודנטים בחנו את הנושא של התקנת פאנלים סולאריים על גגות בתי מגורים בשכונת הדר, ושאלו האם פאנלים אלה עשויים להיות הן פתרון סביבתי והן פתרון כלכלי לתושבי הדר, רובם שייכים לעשירון הסוציו-אקונומי הרביעי. הסטודנטים בחנו את הסוגיה מכיוונים שונים, בהם רגולציה, מקורות מימון וחסמים חברתיים ותודעתיים. את הקורס ליוו פעילים מעמותות סביבה, מהגרעינים הקהילתיים בשכונת הדר, יזמים ועוד.

 

  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • פרופ' דניאל אורנשטיין
  • תש"פ
he_ILעִבְרִית