מדיניות סביבתית בנושא התקנת פאנלים סולאריים בשכונת הדר - טכניון - החממה החברתית מדיניות סביבתית בנושא התקנת פאנלים סולאריים בשכונת הדר - טכניון - החממה החברתית

הקורס "מדיניות סביבתית" בתמיכת "החממה החברתית", מאמץ בכל שנה נושא מדיניות רלוונטי לתושבי חיפה, על מנת לנתח אותו ולצאת בהמלצות מדיניות. השנה, בשיתוף פעולה עם הארגונים "רשת קהילות האנרגיה" ו"שכונות בשינוי" ניתחנו את הפוטנציאל להתקנת פאנלים סולאריים על בנייני מגורים בשכונת הדר בחיפה .

העיתוי למחקר זה היה מושלם – התפשטות נגיף ה 19 –COVID -באביב 2020 קראה תיגר על החוסן של ערים ומדינות ברחבי העולם, בכל הנוגע ליכולתן של מערכות הבריאות, האנרגיה והמזון שלהן, להתמודד עם המגיפה. ביחד עם ההתגברות של מאפייני שינויי האקלים האנתרופוגניים, נוצר מצב אידיאלי שיאפשר להשקיע במחשבה על מערכות ייצור אנרגיה אמינות, ברות קיימא ועם פריסה רחבה. בחינת הפוטנציאל של התקנת פאנלים סולאריים על מבנים עירוניים נראתה כתשובה האידיאלית להתמודדות עם שילוב האתגרים שהציבו בפנינו המגיפה ושינויי האקלים.

דוח הסיכום הוגש לרשימה ארוכה של מקבלי החלטות ברמה הלאומית והמקומית, פעילי סביבה וחברה, יזמים ועוד.

  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • פרופ"ח דניאל אורנשטיין
  • תש"פ