חכמת רחוב - טכניון - החממה החברתית חכמת רחוב - טכניון - החממה החברתית

בקשר בין המרחב הפיזי למרחב החברתי-תרבותי. הקורס משלב מתודות פעולה פורמאליות וא-פורמאליות שמטרתן לאפשר לקהלים וקהילות להיות שותפים בהתוויית סדר היום העירוני-חברתי, התרבותי והאזרחי ובדרך זו לשכלל את חלוקת המשאבים העירוניים ולמתן את אי השיוויון.

הקורס ילווה במיפוי מרחבי וחברתי של משאבים, קהילות ופעילויות פורמליות וא-פורמליות נבחרות במרחב העירוני בדגש על המרחב הציבורי והרחובות בהדר הכרמל והצלבה עם מיפויים חברתיים ועקבות דיגיטליים. כל אלה ניסיון לזהות את חלוקת המשאבים הקיימת, את מגמות השינוי ואת החסמים וההזדמנויות. במהלך הסמסטר השני תוקם תשתית של מחקר הערכה שתבדוק את השפעת הקורס ומכלול הפעילות על העיר, על הקהילות ועל הסטודנטים.

  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • שמאי אסיף וזיויה קיי
  • חכמת רחוב
  • תש"פ
he_ILעִבְרִית