התחדשות עירונית - תשפב - טכניון - החממה החברתית התחדשות עירונית - תשפב - טכניון - החממה החברתית

התחדשות עירונית בשכונות קריית שפרינצק ושער העליה בחיפה

החממה החברתית, יחד עם אוני' חיפה ועיריית חיפה, מציעים לתושבים בחיפה קורס בסיסי בנושא התחדשות עירונית. מטרת הקורס היא לתת כלים מקצועיים על מנת לסייע להם להתנהל נכון בתהליכים של התחדשות עירונית.

הממונה האקדמי: פרופ' איתי בארי, אוני' חיפה.

מרצים מטעם החממה החברתית: ד"ר עו"ד דורית גרפונקל, וד"ר דורון מרימס.

רקע

תהליכי התחדשות עירונית מהווים הזדמנות להשבחת ערך הנכסים של בעלי דירות, שיפור מצבם הכלכלי, שיפור איכות החיים וקידום חברתי של השכונה והשירותים הציבוריים בה. ביחד עם זאת, תהליך זה מזמן מורכבות רבה סביב סוגיות כגון: יחסים בין תושבים לקראת פרויקט הבינוי והפינוי, התמודדות עם מסמכים משפטיים ומונחים אדריכליים ששפתם לא תמיד מובנת, משך זמן ארוך של תהליך החידוש, מעבר דירה בזמן הפרויקט, עלויות אחזקה גבוהות יותר לאחר החידוש , כניסת אוכלוסייה חדשה וצפיפות. בנוסף לכך, על-פי רוב תהליכי התחדשות מתרחשים בשכונות בהן חיים תושבים המתמודדים עם מצוקות כלכליות ואחרות ועל כן קיים חשש לניצול לרעה של תושבים ותיקים פגיעה במרקם החברתי ואף הדרה של קבוצות אוכלוסייה והעתקת אזורי מצוקה מהשכונה למקום אחר.

מטרות הקורס

הקורס נועד להעניק למנהיגים קהילתיים בשכונות העומדות בפני תהליכי התחדשות עירונית ידע בסיסי בתחום של תהליכי התחדשות עירונית בהיבטים תכנוניים, משפטיים וחברתיים. כמו כן, יעניק הקורס כלים לגיבוש, פיתוח מנהיגות והתארגנות קהילתית לקידום תהליכי שינוי בקהילה.

הקורס יאפשר למשתתפים:

· להכיר סוגים שונים של תהליכים בהתחדשות עירונית.

· להיחשף להיבטים תכנוניים ואדריכליים של התחדשות עירונית.

· להכיר את הרקע החוקי והכלכלי של תהליכי התחדשות עירונית.

· לרכוש מיומנויות של מנהיגות חברתית ופעילות קהילתית מקדמת שינוי.

· לקדם את רווחת הקהילה ולפעול לעידוד הכלה בתהליכי התחדשות עירונית.

מבנה הקורס

הקורס הוא מכוון-פעולה (Action-oriented) ומשלב הרצאות אקדמיות, סדנאות מיומנות, סיורים ולמידה בשטח. כל אחד ממפגשי הקורס הוא בן 3 שעות אקדמיות וכולל שני מרכיבים:

· הרצאה שתועבר על-ידי מרצות ומרצים מאוניברסיטת חיפה, מהטכניון, מעיריית חיפה, ממוסדות אקדמיים נוספים וגופים נוספים.

· סדנה לקידום מיומנויות שתועבר על-ידי מנחים ומנחות מהמחלקה לשירותים חברתיים ומהמחלקה להתחדשות עירונית בעיריית חיפה.

קרדיט צילום: יוליה סטרוסטה

  • התחדשות עירונית בשכונות קריית שפרינצק ושער העליה בחיפה
he_ILעִבְרִית