התחדשות עירונית - קורס לפעילים חברתיים - טכניון - החממה החברתית התחדשות עירונית - קורס לפעילים חברתיים - טכניון - החממה החברתית
  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • ענת טנג'י, אוניברסיטת חיפה
  • התחדשות עירונית - קורס לפעילים חברתיים

תהליכי התחדשות עירונית מהווים הזדמנות להשבחת ערך הנכסים של התושבים, שיפור מצבם הכלכלי, שיפור איכות החיים וקידום חברתי של השכונה והשירותים הציבוריים בה. ביחד עם זאת, תהליך זה מזמן מורכבות רבה סביב סוגיות כגון: יחסי תושבים, צפיפות ומשכו הארוך של התהליך. בנוסף לכך, על-פי רוב תהליכי התחדשות מתרחשים בשכונות בהן חיים תושבים המתמודדים עם מצוקות כלכליות ואחרות ועל כן קיים חשש לניצול לרעה של תושבים מוחלשים, פגיעה במרקם החברתי ואף הדרה של קבוצות אוכלוסייה והעתקת אזורי מצוקה מהשכונה למקום אחר. מטרות: הקורס נועד להעניק למנהיגים קהילתיים בשכונות העומדות בפני תהליכי התחדשות עירונית ידע בסיסי בתחום של תהליכי התחדשות עירונית בהיבטים תכנוניים, משפטיים וחברתיים. כמו כן, יעניק הקורס כלים לגיבוש, פיתוח מנהיגות והתארגנות קהילתית לקידום תהליכי שינוי בקהילה.

he_ILעִבְרִית