הרשת כסביבה לימודית - טכניון - החממה החברתית הרשת כסביבה לימודית - טכניון - החממה החברתית

הרשת כסביבה לימודית | פרופ"ח מירי ברק וגב' תמר גינצבורג | הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה

שילוב תכנים חברתיים בקורס הרשת כסביבה לימודית- הילכו שניים יחד?

התפתחויות טכנולוגיות ברשת העולמית העלו לדיון בחזית החינוך המדעי-טכנולוגי סוגיות הקשורות להוראה ולמידה.
יתר על כן, התפשטות נגיף הקורונה והחשש לסגירת מוסדות הלימוד, העצימו עוד יותר את הצורך בחשיבה מעמיקה לגבי הדרכים בהן ניתן ליישם פדגוגיות חדשניות בהוראה ולמידה מרחוק.
במסגרת הקורס של פרופ״ח מירי ברק ׳הרשת כסביבה לימודית׳ בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הסטודנטים שותפים למאמץ הלאומי ונותנים מענה לצרכי מערכת החינוך.
כחלק מפרויקט רחב היקף הכולל בתי-ספר ממגזרים שונים ובדרגות טיפוח שונות, הסטודנטים מסייעים בהוראה ובתרגול מרחוק של מתמטיקה ומקצועות מדעיים וטכנולוגיים.
הפרויקט מקדם את חווית ההתנסות של הסטודנטים בהוראה מרחוק בבתי ספר תיכון כמו גם בבתי ספר יסודיים.

הסטודנטים, שרובם בוגרי הטכניון בפקולטות הנדסיות ומדעיות מעניקים כתף תומכת למורים בהפעלת הטכנולוגיות ומושיטים יד לתלמידים הזקוקים היום יותר מתמיד לליווי אישי והנחייה.
סטודנטים הלוקחים חלק בפרויקט זה בבתי הספר היסודיים, מתנסים בפדגוגיה שיתופית בין-תרבותית ללמידת חקר, שמטרתה הבניית ידע מדעי-גלוקלי ועידוד מוטיבציה ללמוד מדעים.
הסטודנטים מפתחים פעילות חקר מקוונת במטרה לקדם קשרים לימודיים בין תלמידים מבתי ספר שונים בארץ ובינם לבין בני גילם מארה"ב.
מעורבות זו של הסטודנטים בקהילה, מהווה שלב חשוב בהכשרת הקרקע לקבלת האחר, סובלנות והכלה.
דבר שעשוי לבוא לידי ביטוי בניידות חברתית ועידוד השונות בחברה הן של הסטודנטים בקורס והן של התלמידים הצעירים.

כל זאת כאמצעי לקידום שוויון הזדמנויות וגלוקליזציה – היכולת לגבש תודעה, זהות ויכולות גלובליות (עולמיות) ולוקליות (מקומיות) בחברה הישראלית של המאה ה- 21.

  • חינוך למדע וטכנולוגיה
  • פרופ"ח מירי ברק וגב' תמר גינצבורג
  • הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה
  • תשפ"א