אמנות ניסויית 2 - טכניון - החממה החברתית אמנות ניסויית 2 - טכניון - החממה החברתית
  • ארכיטקטורה ובינוי ערים
  • דוד בהר
  • אמנות ניסויית 2

הקורס יפגיש בין שני עולמות תוכן: עולם פעולות האמנות במרחב היום-יומי, ועולם הסוגיות הסביבתיות-אקולוגיות והקונפליקטים הנובעים מהם, המאתגרים את רקמת החיים הישראלית. הקורס יעסוק בצדדים התיאורטיים, ההיסטוריים והמעשיים של התערבות אמנותית-ביקורתית במרחב היום יומי, וכן נתייחס באופן ביקורתי לאתגרים המעשיים והאתיים שהתערבות בעלת תוכן סביבתי / אקולוגי מעלה .
כמו כן, נבחן את אפשרות ההשפעה של פעולות כאלה והרלוונטיות שלהם לשיח הציבורי העכשווי. תוצרי הקורס: המיומנויות המוקנות במסגרת הקורס כוללות: הכרת מרחב הפעולה של התערבויות אמנותיות הנוגעות בתכנים סביבתיים, וזאת דרך לימוד ובחינה מקרוב של מקרי בוחן מרכזיים לתחום. התנסות בתהליך שלם של פרויקט אמנותי-סביבתי: זיהוי בעיה, חקירה דרך שימוש במתודות מגוונות של מחקר כגון תצפיות, ראיונות ,שיטות מיפוי ועוד, גיבוש רעיוני לפעולה או להתערבות במרחב, התנסות בתהליך מימוש הרעיון לכדי פעולה, הפקה וביצוע. הלימוד התיאורטי וההתנסות המעשית מכוונים לשכלל כישורים של הבנה וניתוח של מורכבות הדילמות הסביבתיות היומיומיות, וכן הכרה מקרוב את אופני הפעולה האפשריים לתגובה יצירתית, אשר לה יתכנו הדים משמעותיים במרחב ובשיח הציבורי.

he_ILעִבְרִית