קישורים - טכניון - החממה החברתית קישורים - טכניון - החממה החברתית

שותפויות אקדמיה קהילה

שותפות אקדמיה קהילה – הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית
תכנית הדגל של אוניברסיטת חיפה למאבק בהדרה ולקידום סולידריות חברתית

מעורבות חברתית – אוניברסיטת תל אביב
אקדמיה בכיכר
EPIC-Network
Talloires Network – global movement of engaged universities
Living Knowledge – The international Science Shop Network
Haas Center for Public Service, Stanford University
Engaged Learning and Research, Cornell University
Princeton University Keller Center
Princeton Community Based Learning Initiative CBLI
Center for Service-Learning, Western Washington University
SEAL – Students for Engaged and Active Learning, Berkeley University
Texas Target Communities
Columbia Manhattanville

טכנולוגיה, יזמות וקהילה

הכוורת – ההאב החברתי של ישראל
התכנית החברתית של עמותת בוגרי 8200
Tikkun Olam Makers
Israel Venture Network
Social Finance השקעות אימפקט
עושים פה – התכנית לשינוי חברתי בחיפה

אדריכלות ותכנון

מעל"א – המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי
הגר – ניר מדיניות בנושא דיור בהישג יד בישראל
מרכז הגר – מעורבות תושבים בקידום התחדשות עירונית
במקום – מתכננים למען זכויות תכנון
הקליניקה האורבנית באוניברסיטה העברית בירושלים
מדברים תכנון – אתר ההתיעצות של מינהל התכנון

עיצוב וקהילה

Association for Community Design
MASS design group – Model of Arcitecture Serving Society
Next City – Inspire Better Cities
אדריכלות מורדת
Design for the other 90%
Uneven-Growth – tactical urbanism
City Lab
Pavements to Parks

חיפה

שתי"ל
מוסאוא
בית הגפן
סיפור חיפאי
שביל חיפה

ערים בין תרבותיות

פורום הערים הבין תרבותיות במועצת אירופה

שינוי חברתי

כיצד תושבים יכולים לפעול ולשנות
המדריך לאקטיביזם – שתי"ל
אחותי – חנות סחר הוגן
Mondragon Corporation – הקואופרטיב הגדול בעולם
הטלוויזיה החברתית

arالعربية