רחוב הנזירות, שפרעם | شارع الراهبات, شفاعمرو - טכניון - החממה החברתית רחוב הנזירות, שפרעם | شارع الراهبات, شفاعمرو - טכניון - החממה החברתית
סטודנטים

רים מוסטפא , פאיזה ח׳ורי
فايزة وريم
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

מנחות

מרצה ומנחה:
אדר' רות ליברטי-שלו
תרגול ועריכה:
אדר' שאדן חאמד, אדר' ג'וד ג'באלי

קורס

מאדינה ועמארה
ארכיון אדריכלות ערבית

שנה

2019

תקציר

העבודה בוחנת את רחוב הנזירות בעיר שפרעם, בעבר שוק תוסס שהביא לשגשוג כלכלי בעיר. בהסתמך על בחינה של חומר היסטורי ומחקרים עכשויים אנו בוחנות סוגיות כלכליות שאפיינו תקופות שונות בארץ, ואת השפעתן של אלה על הארכיטקטורה של מבני השוק. באמצעות ביקורים בשטח ושיחות עם דיירים ובעלי עניין ברחוב, העבודה מבקשת לזהות חוקים חברתיים ואת סימניהם ברחוב. כמו כן מנסה העבודה להתחקות אחר השפעתם של חוקים ומשטרים שונים על שינוים במושגים כמו 'בעלות', 'הון/רכוש', 'משרה' אשר הצטרפו לשיח.  מאמרים שעוסקים בטיפולגיות של בנייה ערבית בכלל (כגון: ״הבית הערבי״ של רון פוקס) לצד חומרים אקדמיים אשר התמקדו בשפרעם באופן ספציפי (כגון עבודת הדוקטורט של עבר בדראן) תרמו להבנה של האדריכליות והטיפולוגיה המצויים ברחוב.

تتناول الوظيفة شارع الراهبات في شفاعمرو، الذي كان في السابق سوقًا نابضًا بالحياة جلب الازدهار الاقتصاديّ للمدينة. نبحث، بالاعتماد على مادة تاريخيّة وأبحاث معاصرة، قضايا اقتصاديّة ميّزت فترات تاريخيّة مختلفة في البلاد، وتأثيراتها على معماريّة مباني السوق. من خلال زيارات ميدانيّة وأحاديث مع سكّان وذوي شأن في الشارع، تسعى الوظيفة إلى تشخيص قوانين اجتماعيّة والإشارات لها في الشارع. كذلك، تحاول الوظيفة أن تتتبّع تأثيرات القوانين والأنظمة المختلفة على التغييرات في مفاهيم مثل "الملكيّة"، "الثروة/الأملاك"، "الوظيفة"، التي انضمّت إلى الخطاب. ساهمت مقالات تتناول أنماط البناء العربيّة بشكل عام (مثل: "البيت العربيّ" لرون فوكس)، إلى جانب مواد أكاديميّة تركّزت بشفاعمرو بشكل عينيّ (مثل أطروحة الدكتوراه لعبد بدران) في فهم العمارة والأنماط الموجودة في الشارع.

he_ILעִבְרִית